Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0345
23 maart 1938

Zegen van ziekte en lijden

Mijn lief kind, gezegend is degene die steeds zijn lijden geduldig draagt, die zijn kruis gewillig op zich neemt en steeds bereid is Mij te dienen. Van hem wil Ik in korte tijd elk lijden afwenden. Let op jullie gezondheid, van het lichaam en van de ziel, want alleen dan kunnen jullie een gezonde geest in jullie dragen. Het lichamelijke lijden vraagt wel gehoorzame mensen, wil het de geest niet misvormen, maar hoewel jullie het noodlot aanvechten omdat het jullie lijden stuurt, vergeet nooit dat het steeds het middel is om jullie gebreken en zwaktes te vernietigen, maar dat jullie ook vaak zelf schuld hebben aan de oorzaak van ziekte en lichamelijke storingen. Ook de krachten van de duisternis leggen het met dergelijke middelen aan om jullie tot struikelen te brengen op jullie weg naar boven.

Wees daarom zeer geduldig en vol overgave, opdat het lijden tot jullie nut aan jullie voorbijgaat. Het lijden dat de mens zuivert en de stempel van overgave op hem drukt, is door Mij gezegend. Maak daarom niet de fout ertegen in opstand te komen, maar dank ook hiervoor jullie hemelse Vader, aangezien het weer een trede is, die jullie hoger tot Hem voert. En weer zal het gebed jullie verzachting brengen wanneer het daar de tijd voor is. Want de Vader legt jullie nooit een kruis op dat voor jullie te zwaar zou zijn om te dragen. Hij weet wat jullie nodig hebben en voert jullie alleen maar langs smartelijke wegen opdat jullie volmaakt worden. Prijs daarom de Vader tot in alle eeuwigheid.

Amen