Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0323
6 maart 1938

Nood van de mensheid - Waarschuwingen en aanmaning Gods woord aan te nemen

Jouw wil is voldoende om mijn rijk binnen te gaan. Als je bidt, ben je bij Mij en Ik in jou. Want mijn gehele Wezen stroomt over in jouw geest om je geestelijke kracht te versterken, zodat niets je verhindert te ontvangen wat mijn wil is. Een klein bewijs daarvan is dat je volledig van Mij vervuld bent, zolang jij je gedachten naar Mij zendt. En in deze korte tijd van je gebed ervaart je geest binnenin je een nog niet vatbare volheid. Er gaan ontelbare draden, die echter niet door je aardse lichaam te onderscheiden zijn, naar al de geestwezens die je actief ondersteunen en aan je verlangen naar geestelijke spijziging en versterking voldoen door mijn opdracht uit te voeren en je honger te stillen. Mijn lief kind, de uitwerking van je geestelijke arbeid zal oneindig zaligmakend zijn in het hiernamaals. Verzwak niet, dan neem Ik je eens in ontvangst en haal je vanuit het aardse leven naar Mij toe.

Slechts heel weinigen onder jullie zijn er zich van bewust in welke nood en welk gevaar de mensheid op dit moment verkeert. Een volledig inzicht in de tijd zou jullie laten schrikken, want het gaat nu over alles, over het bestaan of vergaan van jullie eigen leven, het gaat geestelijk gezien om leven en dood, het gaat om jullie ziel. Voor niemand zou het aardse bestaan op zich voldoende mogen zijn. Iedereen moet proberen met alle kracht de tijd te benutten en mag geen enkele inspanning schuwen waarmee hij zich in het hiernamaals een leven in stralend licht kan verschaffen. In plaats hiervan jagen jullie wereldse genoegens na en raken jullie steeds meer verstrikt in de valstrikken van de tegenstander. Zo hebben jullie alleen maar de vreugden van deze wereld nodig om gelukkig te zijn op aarde. Maar o wee, wanneer jullie de armzaligheid van jullie geest zullen herkennen en wanneer jullie niets hebben waarmee jullie je geestelijke naaktheid kunnen bedekken. Hoe moet ik jullie opnemen in mijn rijk, jullie die onvolmaakt voor Mij verschijnen en niets op aarde gedaan hebben om het loon voor de eeuwigheid waardig te worden?

Het zal jullie onzegbare kwellingen bezorgen als jullie moeten terugblikken op deze op aarde nutteloos doorgebrachte tijd en nu in grote zielennood gebrek moeten lijden. Kom toch tot inzicht, voor het te laat is. Mijn waarschuwingen komen jullie steeds opnieuw toe, maar jullie willen Mij niet horen en blijven blind voor mijn aanwijzingen. Luister dan naar de dienaren die Ik jullie stuur. Laat hen spreken en sla acht op hun woorden. Als ze jullie hart beroeren, zal mijn adem jullie even aanraken, want het zijn mijn woorden die mijn dienaren in mijn naam aan jullie overdragen. En als jullie vervolgens mijn woord aannemen dan zijn jullie geholpen, dan is mijn kracht ongemerkt in jullie overgegaan en zal ze in jullie doorwerken tot aan het einde van jullie dagen. Want mijn woord zal in alle eeuwigheid niet vergaan.

Amen