Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0252
8 januari 1938

Ellende van de zielen - Dienen en bereidheid zich in te zetten - Loon

Wees dan gegroet, mijn kind. Verkwik je met mijn woorden en wees altijd een gehoorzaam kind voor Mij. En als je Mij dient, wil Ik je al mijn liefde geven. Want de ellende van mijn kinderen op aarde is groot. Ze gaan steeds verder op de weg die hen verwijdert van hun ware doel, de eeuwige gelukzaligheid. En ze gaan in onverschilligheid door het aardse dal. Ik zie de ellende dagelijks groter worden. Het wekt medelijden bij me op en Ik zou hun behulpzaam tegemoet willen komen, maar ze sluiten hun hart en oren voor mijn woorden en aansporingen. Wie van jullie Mij dient, die wil Ik zegenen. Maar Ik heb grote opgaven voor jullie allen gereed en Ik heb jullie totale bereidheid nodig om je in te zetten. Wil jullie werkzaamheid met succes bekroond worden, dan moeten jullie het uit liefde voor Mij op je nemen wanneer er voor jullie tegenwerkingen ontstaan. Want Ik heb strijdbare dienaren nodig die bereid zijn om voor mijn woorden te lijden en ongemak te verdragen.

Zie, mijn kind, uit jouw streven vloeit er voor je ziel een rijkdom aan genade voort. Het mensenkind kan deze schat helemaal niet overzien. Zijn lichamelijk oog ziet de glans niet die een dergelijk streven volgens mijn bedoeling en naar mijn wil uitstraalt. Zo'n kind, dat Mij in liefde en trouw dient, kan nooit teloorgaan. Het zal alleen steeds ijveriger zijn Heer en Heiland toegedaan zijn. En daarvoor wil Ik het zegenen voor altijd. Want alle zielen zijn Mij lief en waardevol. En elk kind, dat Mij helpt deze arme wezens die op verkeerde wegen wandelen, de juiste weg te wijzen opdat ze zich naar Mij toewenden en Mij toegang verlenen tot hun harten, wil Ik met mijn liefde belonen. Het eeuwige licht zal eens voor hen schijnen, ze zullen alle gelukzaligheid proeven die in het rijk van mijn Vader voor altijd voor hen bereid is. Want mijn liefde wil jullie allen het eeuwige leven geven.

Amen