Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0249
6 januari 1938

Zonder licht geen leven - Duisternis in het hiernamaals

De geestelijke wezens wenden zich tot jou met het verzoek alle aandacht te schenken aan hun kennisgeving. Want de Heer heeft bepaald dat je regelmatig zo leringen zult ontvangen, dat je geest niet moe wordt om goddelijke waarheden in ontvangst te nemen. Verbind je daarom altijd vol vertrouwen met de geestelijke wereld en laat onze gedachten op je inwerken ter ere van God, de Hoogste van hemel en aarde.

De mens moet leven en wel in eeuwigheid. Maar leven betekent: in het licht staan, op aarde het licht van de goddelijke genade ontvangen, naar het licht streven en in grote overvloed van licht dicht bij zijn Schepper in eeuwigheid verblijven. Zo heeft de Heer het voorbestemd en bijgevolg is alle leven op aarde slechts een streven om waardig te worden om in stralend licht de Heiland nabij te mogen zijn en zich zo oneindig ver van de duisternis en haar donkere machten te verwijderen.

Want de Heiland is het eeuwige Licht. Zoiets kunnen jullie alleen maar begrijpen wanneer het geloof jullie uit de duisternis van de geest verheft. Jullie kunnen pas vatten hoe wonderbaarlijk de kracht van het goddelijke licht is wanneer niets jullie nog aan het aardse leven bindt. Dan zullen jullie pas in volle omvang beseffen dat het gebied van de Heer door de goddelijke liefdeszon doorstraald wordt, dat alle kracht en heerlijkheid zich in dit rijk verenigen. Elk wezen heeft het licht nodig om in de toestand van gelukzaligheid te vertoeven. En alleen diegene zal in de eeuwigheid leven die – deze gelukzaligheid waardig – voortdurend in het lichtbereik van de goddelijkheid mag vertoeven.

Maar in het hiernamaals zonder licht te zijn betekent de dood. Zelfs het meest onwetende, verstokte wezen herkent het kleinste lichtstraaltje als een verlossing uit de nood. Hij zal steeds proberen de lichtstraal achterna te gaan, maar het valt hem nog oneindig zwaar om zijn opgave in het hiernamaals te herkennen. Daarom is de nood in het hiernamaals van degenen die in zulke duisternis vertoeven, nog veel groter dan de grootste ellende op aarde.

Want op aarde bewijst de Heer jullie steeds weer Zijn liefde, want Hij vermaant jullie voortdurend via Zijn dienaren. Zijn goddelijke liefde wil jullie graag behoeden voor deze duisternis. Ze wil jullie graag de eindeloze lange tijd van strijd besparen. Want er is jullie een moeilijke strijd verzekerd voordat jullie je uit de macht van de duisternis verlost hebben.

Het is oneindig zaligmakend als jullie in het eeuwige Licht mogen wandelen, maar onuitsprekelijk ellendig en bitter is het om in de duisternis te verblijven. Aangezien God de Heer jullie als deel van het licht geschapen heeft, heeft Hij jullie ook de mogelijkheid gegeven erin te blijven. Maar het aardse wezen wendt zich uit eigen schuld van zijn bestemming af doordat hij de verlokkingen van de onderwereld niet weerstaat en zo steeds meer van zijn stralende lichtkracht opgeeft en zich door de donkere machten willoos naar beneden laat trekken.

Daarom herbergt de wereld het grootste gevaar voor de kinderen van de aarde als ze de hemelse Vader niet bidden om kracht om tijdens hun aardse bestaan ongedeerd door het dal der beproeving te kunnen gaan. De Heer geeft allen immers zo bereidwillig de kracht. Want Hij houdt veel te veel van Zijn kinderen om hen zonder kracht of waarschuwing aan de boze machten over te laten.

Amen