Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0221
10 december 1937

Het woord van de Heiland – Leidster in de donkere nacht

Ontvang onze leringen, mijn kind, en geef je vertrouwend over aan onze woorden:

Alles wat de Heer voor jou gereed houdt, is geschikt om op zwakke momenten troostend op je in te werken. Ook jij zult in het leven kracht en troost kunnen gebruiken en deze zullen je uit de woorden toestromen zodat jij je daar steeds aan kunt oprichten. Het is volgens Zijn wil dat je te allen tijde onderwezen wordt, wanneer we je verlangen naar het hemelse brood voelen. De Heer verklaart in Zijn liefde en goedheid alles waarnaar Zijn kind verlangt. Hij maakt hen vertrouwd met de leer van Christus om voor hen voortaan een trouwe raadgever te zijn op de levensweg. En welk kind kan onder zulke trouwe bescherming verkeerd lopen?

Zijn woord is een leidende ster in de donkere nacht. Het is een waarschuwing voor gevaar. Het is gegeven tot innerlijke verheffing, troost en lafenis. Het zal jullie steeds verkwikken als jullie de Heer aanroepen, opdat Hij het tot jullie richt. Jullie zullen de lieflijkste woorden in het binnenste van jullie hart vernemen en gelukkig zullen jullie ze opnemen. En als ze eens in jullie binnengedrongen zijn, dan zullen jullie ze nooit meer loslaten. Want niets aards kan voor jullie de heerlijkste gave van God vervangen. Niets zal op dezelfde wijze de vrede in jullie hart gieten als de leer van de Heiland dat kan.

En wanneer jullie ontvangen hebben, tracht dan daarnaar te leven zoals de Heiland het verlangt. Vorm jullie zo, dat Zijn blik welgevallig op jullie rust, opdat jullie, die aan Zijn woorden gevolg geven, omgeven worden door stralend licht. Want wiens woorden zullen nog krachtiger op jullie inwerken dan die van de Heer? En als God jullie de vrede al op aarde gegeven heeft, dan zijn jullie onmetelijk rijk. En nu is het jullie doel om van jullie rijkdom uit te delen – jullie, die op aarde in de genade van de Heer mogen wandelen.

Amen