Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0220
9 december 1937

Gebed in vertrouwen op God  – Geestelijke bescherming

Je moet in alle noden tot de Vader bidden, en als Hij je helpt, erken dan Zijn liefde. Jullie allen moeten lijden opdat jullie je gedachten naar de Vader zenden en op Zijn goedheid vertrouwen. De Vader verlaat de zijnen niet en zolang jullie moeite doen Zijn wil te erkennen, zien jullie in Hem de Vader en zijn jullie als kinderen in Zijn vaderlijke liefde goed geborgen. Vergeet niet dat enkel jullie houding tegenover God jullie op aarde voorbereidt voor de eeuwigheid. Als jullie innig met Hem verbonden zijn, ervaren jullie Zijn genade onophoudelijk. Maar als jullie de Vader verloochenen, dan raken jullie het kindschap van God kwijt en wandelen zonder Zijn zegen door het aardse leven. Laat de Heer zorgen en vertrouw Hem. Jullie moeten innerlijk standvastig zijn en je nooit inlaten met twijfels aan Zijn liefde en goedheid, want wat zouden jullie zonder deze liefde en goedheid zijn?

Een vol vertrouwen is het eerste waarin jullie je moeten beijveren, dan zal jullie ook hulp gegeven worden in alle nood. Wie echter twijfelt aan de Heer en Zijn macht, die zal net zo aarzelend om hulp smeken en hoe zal die hem dan gegeven moeten worden? Keer jullie daarom in sterk geloof en blind vertrouwen naar de hemelse Vader, als jullie willen dat jullie gebed verhoord wordt. Want de Vader heeft de zijnen lief en staat hen bij in hun nood. En wees er zeker van dat Hij geen enkel kind dat zijn handen smekend naar Hem opheft, vergeefs laat bidden. Dus wend ook jij je vol vertrouwen naar de Vader en vrees niet. Ontelbare woorden zullen je bewijzen dat de liefde van de Vader Zijn kinderen laat toekomen waarnaar hun hart verlangt. Zijn engelen behoeden je en richten je op wanneer je wankel dreigt te worden. Vertrouw jezelf aan hun bescherming toe opdat je op het aardse pad geleid wordt totdat je de eeuwige vrede binnengaat.

Amen