Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0212
2 december 1937

Waarschuwing voor boze machten

Wat doe je me een verdriet, lieve ziel. Laat het je genoeg zijn dat engelen boden van God zijn die gezonden zijn ten dienste van hen die de gelukzaligheid zullen erven.

Tevergeefs. Ik kan je meer geven als je schrijft.

Behoed je hart voor ongelovigheid en sla acht op je ziel. Boze geestelijke wezens die jou in het verderf willen storten, strijden om haar. Blijf steeds weer de Heer trouw en verlang naar Hem. Want ook al is je geest gewillig - in de gelederen van de vijand strijden verbitterde tegenstanders. De Heiland zelf staat je terzijde. Maar wijk niet van het rechte pad af en blijf steeds Zijn kind.

Amen