Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0205
28 november 1937

Het firmament

Oh mijn kind, bezie het firmament - wanneer het straalt in de pracht van zijn sterren niet een ervan is onafhankelijk van de wil van de Schepper, niet een ervan kan zijn baan anders gaan dan de Heer het heeft bepaald. Alle gelovigen vernemen de roep Gods als ze dit wonder in het heelal steeds weer aanschouwen. De Heer nu huisvest wezens in grote getale op elk van deze sterren, zo zul je een idee krijgen van de oneindigheid van het heelal van de ontelbare geestelijke wezens die onderworpen zijn aan Zijn wil en van Zijn onophoudelijk besturen van en werkzaam zijn voor al deze wezens die allen een deel zijn van het eeuwige Licht.

Oh, u kunt niet geloven hoe onbegrijpelijk het voor u, mensenkinderen is, u kunt er u bij benadering geen begrip van vormen, anders zou de kolossaalheid, de omvang van de regionen van het hiernamaals u doen bezwijken. Doch elke kleinste gebeurtenis wordt door de Vader zelf geleid, voor elk kleinste wezen wordt gezorgd volgens Zijn wil en ontelbare hoogst ontwikkelde geestelijke wezens staan Hem terzijde om alles uit te voeren wat voorkomt in het plan van de goddelijke schepping.

Woorden zijn niet bij machte om u dat nader toe te lichten, u kunt u alleen deemoedig buigen voor de grootte en de almacht van de Heer, in uw situatie op aarde bent u tot niets anders instaat tegenover dit geweldige besef. Heeft de Heer u de genade gegeven inzage te nemen in slechts het kleinste beetje van Zijn besturen, in Zijn rijk en Zijn werkzaam zijn, dan is u alleen al daardoor een onmetelijke zegen ten deel gevallen, want een kind dat ver afstaat van zo'n geestelijke belevenis, valt het aanzienlijk zwaarder een zichtbaar werkzaam zijn van God te aanvaarden, zolang het niet bij machte is in elke kleinste gebeurtenis alleen maar de wil van de Heer te zien.

Amen