Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0198
24 november 1937

Strijd van het licht met de duisternis

Luister, mijn kind, het ligt in Gods wil, jou te onderwijzen in leren, die stroken met jouw denken, en daarom wil ik je nu meedelen, hoe zeer onze Heer Jezus met jou begaan is en zich verheugt over jouw overgave. Als je ooit het gevoel hebt verlaten te zijn, laat het je dan nooit meer afschrikken. Want Eén is jou altijd nabij, jouw Heiland, die je helpt al je zorgen te dragen. En voltooi - dit wetende - getroost je levensweg en wees niet bang! Niet iedereen is eenzelfde lot beschoren, lichamelijk en geestelijk zo te mogen werken, zoals de Heer en Heiland het jou toegedacht heeft. Maar wanneer jouw blikken zich altijd naar boven richten, dan zul je beide kunnen nakomen en steeds de zorgzame hand van de Vader bespeuren.

Luister naar ons, die in jouw nabijheid vertoeven, en probeer dit te volgen: In het begin van de wereld was alle geest verenigd. Een wezenlijkheid was omstraald door het licht van de eeuwige zon. Elementen, die het licht schuwden en probeerden het goddelijke licht te vernietigen, zoefden door het heelal. In de strijd van de duisternis met het licht verloren ontelbare atomen de verbinding met het licht, en de elementen der duisternis zegden deze in het heelal dolende lichtdeeltjes de strijd aan, om hun rijkdom aan licht, dat elk van deze kleine en kleinste wezenlijkheden borg, op te lossen en deze wezenlijkheden dan in de betovering van de duisternis te trekken. Zo ontstond de strijd tussen goed en kwaad, het duurt tot in onafzienbare tijd. En God gaf aan elk lichtwezen de vrijheid, zich te richten naar eigen wil.

Maar het oorspronkelijke toebehoren van deze wezenlijkheden aan het goddelijke licht blijft bestaan. En ook al duurt de strijd nog duizenden jaren, elk kleinste bestanddeel van het eeuwige Licht zal weer terugvloeien naar het uitgangspunt van zijn bestemming. Dat is de kringloop naar Gods wil, dat elk wezen in vrije wil, met inzet van al zijn kracht, gesteund door de liefde van de goddelijke Vader, die al het licht opwekt, zich tot Hem richt en zo weer de weg terugvindt naar de volmaaktheid en weer mag verblijven in de nabijheid van de hemelse Vader... van het eeuwige Licht.

Amen