Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0197
23 november 1937

Aardbol - Donderstem

Zo is het volgens de wil van de Heiland, dat jouw kennis steeds vergroot wordt. Je hebt weinig te vrezen in deze dagen en kunt je onbezorgd overgeven aan je geestelijk streven. Er wordt jou veel kracht en ook vreugde gegeven, de woorden van de Heer te ontvangen. Alle lessen hebben slechts dit ene doel, dat jij in verbinding blijft met de hemelse Vader. Daarom sporen wij je steeds meer aan, trouw te volharden en niet na te laten. Want het brengt je toch geestelijke goederen, die je van nut moeten zijn voor de eeuwigheid. Zie, mijn kind, wij zijn allen gelukkig met jouw ijver en brengen je vol vreugde de gaven, die de Heiland voor jou bereid heeft. Weliswaar zul je nog vaak strijd moeten leveren, voordat je geheel doorgedrongen bent in Gods wijsheid, maar des te inniger zul jij je bij de Heiland aansluiten. Want Zijn liefde laat niet los, die Hem trouw zijn. Heeft God je in vol vertrouwen zo begenadigd, je Zijn leren te doen toekomen, zo moet jij dit vertrouwen ook rechtvaardigen, door Zijn wil te vervullen en Hem te allen tijde te dienen.

Binnenkort begint het al te dagen op de aardbol. De heer zal door alle landen gaan en Hij zal tot troost en hoop zijn voor de zijnen. En de mensheid zal Zijn donderstem horen, wanneer Hij alle ongelovigen en hen die geestelijk slapen wakker zal roepen. Maar jullie allemaal, die troost zoeken bij de Heer, zullen veilig geborgen zijn in Zijn liefde. Hij zal Zijn kinderen beschermen tegen ongemak, en zij zullen de nabijheid van hun Heer en Heiland voelen en gelovig op Hem vertrouwen, dat Hij hen redt uit alle gevaar. Wend jullie daarom allemaal in kinderlijk vertrouwen tot jullie Vader in de hemel, opdat hij jullie behoede, nu en altijd.

Amen