Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0195
22 november 1937

Liefde van de Heiland - Met geestelijke ogen schouwen

Jouw streven wordt door de Heer gezegend en je zult Zijn woord vernemen. Binnen enkele uren al kan je ontnomen worden, wat je het liefste is op aarde. Maar de liefde van de Heiland blijft eeuwig bij je, en daarnaar te streven is vele offers waard, mijn kind. Zich te laven aan deze eeuwige bron valt je dag na dag ten deel. Richt al je gedachten slechts op Hem alleen, dan zul je ook een leven leiden op aarde, zoals het Hem welgevallig is. Alle dagen van je leven moeten een enkel gebed zijn om de liefde van de hemelse Vader. Dan zal het leven op aarde gemakkelijk voor je worden en keer je - een deel van God zelf - terug tot Hem, als je tijd is gekomen. Als de Heer met je spreekt, dan geschiedt dit uit overgrote liefde, en wat Hij je geeft in deze liefde, dat leidt je wederom tot God, als je het met je hart aanneemt.

Er ontwarren zich vele draden, en weldra geeft de Heer je een helder beeld van het scheppen en werken in de geestelijke wereld. Jou is gegeven, met geestelijke ogen te leren schouwen in het rijk van het eeuwige. Om daar te kunnen werken, moeten jullie op aarde een hoog geestelijk niveau bereikt hebben, om bij jullie intrede in het hiernamaals je te kunnen voegen bij de schare van ijverig werkende geestelijke wezens. Zij besturen allen volgens Gods wijze raadsbesluit, en hun werk van liefde aan minder volmaakte geestelijke wezens bereidt hen al een toestand van niet te beschrijven zaligheid. Daarbij komt, dat zij zelf in staat zijn te zien en te voelen als lichtwezens, wat je nu nog niet kunt begrijpen. Dat zij in verbinding met de Heiland in staat zijn, in deze volheid van licht te verblijven, en dat het hun een gevoel van mateloos geluk bereidt. Alleen de liefde van de Heer Jezus vermag jullie daarheen te leiden, en door de liefde voor Hem zullen jullie Hem toebehoren tot in eeuwigheid.

Amen