Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9008
4 juli 1965

Het einde komt vast en zeker

Aan elke grote catastrofe zullen ook mijn aankondigingen voorafgaan. Ik zal de mensen waarschuwen en vermanen, zodat Ik ook zieners en profeten nodig heb die deze voorspellingen verspreiden moeten onder de mensen. Daarom is het verkeerd alle voorspellingen af te wijzen of als onwaar voor te stellen wanneer deze niet dadelijk in vervulling gaan, want alles heeft zijn tijd nodig en reeds vaak heb Ik lang tevoren gewezen op het komende, maar de mensen schenken deze woorden geen geloof.

En zo kondig Ik u nu het naderende einde van een aardse periode aan, en Ik heb dat steeds al gedaan, zo dat zelfs mijn discipelen dit einde nog gedurende hun aardse leven verwachtten. Steeds waren mijn profetieën zo gegeven dat de mensen geen nauwkeurige tijd aangegeven werd - zodat zij er voortdurend op konden rekenen. Want het is altijd mijn bedoeling geweest de mensen een naderend einde voor ogen te houden. Maar de tijd staat niet stil, en omdat mijn woord onherroepelijk vervuld wordt moet ook dit aangekondigde einde eenmaal komen.

En wie in mijn heilsplan van eeuwigheid ingewijd is, die erkent ook de noodzakelijkheid van een einde voor al het nog in de scheppingen gekluisterde geestelijke. En omdat hij weet van de gestadige opwaartse ontwikkeling van het geestelijke, daarom is hem ook begrijpelijk dat van tijd tot tijd (dat voor u eindeloos lang is) een totale verandering van de aardoppervlakte moet plaatsvinden - waardoor ook aan het in de harde materie gekluisterde geestelijke de mogelijkheid gegeven wordt van een opwaartse ontwikkeling.

Wanneer dus zulk een geweldige vernietiging van de aardoppervlakte voor de mensen twijfelachtig lijkt, dan zijn ze bewust in onwetendheid gelaten door de hen kennis gevende geesteswereld. Dan moet Ik weer zulke dwalingen recht zetten omdat het aanstaande einde van deze aarde in haar tegenwoordige vorm, voor de gehele mensheid uiterst belangrijk is. Want zij loopt het gevaar geheel te falen in haar laatste wilsbeproeving en dan weer een ontzettend lot op zich te moeten nemen.

Juist daarom ontvangen mijn dienaren de opdracht dit einde aan te kondigen. Maar zij moeten niet alleen over het feit van het einde berichten maar ook over mijn reden voor alles, opdat de mensen niet blind behoeven te geloven maar voor alles de juiste verklaring volgens de waarheid ontvangen. Want mijn liefde behoort toe aan al het gevallen geestelijke en niet enkel aan de mensen, want voor het nog in de harde materie gekluisterde geestelijke moet ook eenmaal het uur van vrijwording uit de hardste keten komen. Dit heeft reeds eindeloos lang gesmacht om ook eenmaal in een zachtere vorm verplaatst te kunnen worden waar het dienen gemakkelijker wordt.

En wanneer u mensen over dit alles weet en de Vader zelf u uit den hoge onderricht, dan behoeft u waarlijk niet te twijfelen. U kunt alles als de zuiverste waarheid aannemen ook wanneer Ik steeds nog wacht met deze act van vernietiging der oude aarde, want de dag komt onherroepelijk.

Jammer genoeg zijn er te veel mensen die niet geloven aan een totale verandering van het aardoppervlak. Die veel eerder geloof schenken aan berichten die van dat soort mensen of geestelijke wezens uitgaan die iedere kennis over mijn wijs heilsplan ontbreekt. Maar Ik kan niet meer doen dan zelf uit den hoge tot u mensen te spreken en u alles te verklaren wat Mij tot mijn besturen en werken aanleiding geeft, en Ik moet aan u overlaten hoe u zich tegenover mijn woord opstelt. Het is voor mijn dienaren niet eenvoudig dit woord als mijn woord aan te bieden, vooral als het er om gaat tegen dwaling op te treden, als eenieder gelooft in de waarheid te staan en voor hem mijn woord niet meer betekent dan een woord van mensen, of woorden uit de geestenwereld die ook oncontroleerbaar zijn, tot Ik zelf aangeroepen wordt om bijstand. Tot u door lichtwezens onderricht wordt door wie mijn geestesstroom heen kan vloeien, want dan zullen ook de resultaten samen overeenstemmen en u zult de waarheid voelen, aangenomen dat u ernstig naar de waarheid verlangt.

Amen