Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9007
3 juli 1965

De voorloper van Jezus

Dat zo vele mensen geloven de incarnatie van de roepende in de woestijn te zijn is ook een teken van geestelijke dwaling. Het staat vast dat hij een groot redenaar zal zijn die echter tot zijn optreden niet weet welke opgave hem is toebedeeld, namelijk dat hij met een geweldige stem zijn woord zal laten weerklinken, dat Mij en mijn spoedig komen aan het einde der dagen aankondigt.

Hij zal weer voor Mij uitgaan en aangevallen worden door al diegenen die niets van een einde willen horen. Zij zullen hem bespotten en honen omdat hij hun dingen aankondigt die hun ongelooflijk voorkomen, en hij zal daarom doorgaan voor een fantast. Hij zal in dezelfde tijd optreden, als de antichrist de geloofsstrijd laat ontbranden. Hij zal de antichrist heftig bestrijden en de mijnen zullen bij hem kracht en troost halen. Hij werkt maar een korte tijd op aarde, maar hij benut die goed om mijn woord te brengen aan allen die het aannemen. Mijn tegenstanders zullen hem vervolgen en ter verantwoording willen roepen, maar hij zal zich steeds weer aan hen onttrekken tot zijn uur gekomen is waarin hij zijn leven zal laten voor Mij.

Het is u al meerdere malen gezegd dat hijzelf geen idee heeft van zijn missie, dat het plotseling over hem zal komen en dat hij dan door ieder zal herkend worden. Dan zal hij het ook zelf weten waarom hij met zo'n geweldige stem is uitgerust en waarom hij Mij moet aankondigen. Dan weet hij dat het einde gekomen is waarin Ik in de wolken zal komen om de mijnen weg te nemen.

En dan zal de antichrist zelf proberen hem in zijn macht te krijgen, want de voorloper pakt hem in het bijzonder aan en brengt zijn schanddaden aan het licht. Hij schrikt er niet voor terug hem openlijk aan te vallen en zal daarom vervolgd worden door zijn vijand.

Maar die onder de heerschappij van de antichrist moeten lijden zal hij troosten. Hij zal ze op mijn komst wijzen en een ieder zal hem geloof schenken omdat zij zich door zijn woord voelen aangesproken als had Ik zelf tot hen gesproken. Zijn woorden zullen als balsem zijn voor u die in angst en bekommernis wacht op de dingen die komen zullen. U zult uit zijn woorden troost en nieuwe kracht putten en u altijd weer gesterkt voelen, omdat hij bewijst dat uw Vader u zelf heeft aangesproken. Dat u dus zijn woorden geloven kunt die u op mijn spoedig komen in de wolken wijzen.

Derhalve zult u op alle waarschuwingen en vermaningen acht geven die u van zijn kant uit bereiken, want hij zal ook in de geest bij hen zijn die Ik hem als Mij toebehorend te herkennen geef. Hij zal de bekwaamheid bezitten dat hij zich in uw nabijheid begeeft terwijl zijn lichaam ergens anders is, want de roep tot Mij om hulp geef Ik door en hij zal dan ook tot hulp bereid zijn.

Daarom: U herkent hem als zijn missie begint, maar verwacht hem niet nu reeds. (openbaring 1965) Eerst moet mijn ingreep vooraf gaan voordat hij verschijnt.

Dan echter zal de tijd vliegensvlug voorbij gaan, want ter wille van de mijnen zal Ik de dagen verkorten - opdat mijn tegenstander ze niet nog tot afval van Mij kan brengen. Want dan zal de nood groot zijn en Ik zal hun daarom ook sterke lichtgeesten toezenden, die hen beschermen zullen in elke aardse en geestelijke nood. Maar wanneer mijn roepende in de woestijn zijn leven zal moeten geven, dan kunt u ook iedere dag mijn komst verwachten. Dan zal Ik u brengen naar een rijk van vrede en alle nood zal ten einde zijn.

Amen