Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8998
18 juni 1965

Gods bescherming van Zijn medewerkers

Wat er ook gebeuren mag, vertrouw u helemaal toe aan mijn leiding, die altijd zorg draagt voor u, dat u Mij trouw blijft. Wat er ook op u afkomt, Ik weet het en Ik weet ook overal een uitweg voor, want er is Mij veel gelegen aan uw medewerking, omdat de arbeid die u verricht, alleen maar door mensen kan worden uitgevoerd die Mij helemaal zijn toegedaan.

Mij is niets verborgen, Ik stuur de gang van zaken, en wat u niet voor mogelijk houdt, dat volbreng Ik gemakkelijk en steeds weer zult u mijn leiding ondervinden, u zult steeds weer ervaren dat er voor Mij niets onmogelijks bestaat wanneer het er om gaat, de mensen het licht der waarheid te bezorgen.

En zolang u deze taak beschouwt als de voornaamste, zal u zich ook onder mijn bijzondere bescherming weten en alles zal zich zo ontwikkelen dat u duidelijk mijn leiding zult onderkennen.

Want een ding is slechts noodzakelijk: dat de mensen op de hoogte zijn van hun taak in het aardse leven, van hun toestand en van hun doel. En alles wat daarbij helpt om hun dat weten te brengen, zal Ik ondersteunen op elke manier en u zult u op deze toezegging kunnen verlaten, dat Ik er altijd voor zal zorgen om voor u de voorwaarden te scheppen dat u deze arbeid zult kunnen uitvoeren, daar er maar weinig mensen zijn die Mij serieus willen dienen en Ik deze mensen ook niet in de steek zal laten.

Maar laat het aan Mij over hoe Ik u wil helpen, want ook dat is betrokken in mijn eeuwige heilsplan, opdat alles zich in een wetmatige ordening voltrekt, waarbij Ik steeds rekening moet houden met de wil, die volkomen vrij moet blijven, dus ieder zich Mij vrijwillig ter beschikking moet stellen om dan in mijn wil werkzaam te zijn.

Maar u zult verbaasd staan welke wegen Ik kies en daaruit ook kunnen opmaken hoe ontzaglijk voornaam uw arbeid is voor Mij en mijn rijk, want Ik wil niet dat het werk uitstel lijdt, omdat de tijd tot aan het einde nog maar zeer kort is en elke gelegenheid benut moet worden dat de mensen mijn woord gebracht wordt, want het is de enige redding voor hen die het aan willen nemen.

En daartoe moet hun gelegenheid worden geboden, opdat niemand zeggen kan dat hij door Mij niet is aangesproken, ofschoon Ik veel manieren heb de mensen aan te spreken maar dit hoort niet tot uw toepassingsgebied, u moet er slechts naar mogelijkheid voor zorgen dat ze een verklaring hebben voor hun menszijn op deze aarde, dat u hen in kennis stelt van hun oertoestand, van uw huidige zijn als mens en van het doel dat ze moeten bereiken.

U moet hun zeer nadrukkelijk de geboden van de liefde bekend maken, dat deze het voornaamste zijn dat ze in acht moeten nemen, om het doel van hun bestaan na te komen. U moet hen alleen maar inwijden in het werk dat (het gevallene) terugbrengt, dat hun mijn eindeloze liefde moet bewijzen en hun kennis geven over mijn Wezen.

Want ze hebben geen geloof meer en daarom hebben ze krachtige blijken van mijn werkzaamheid nodig, die u hun zult kunnen geven vanuit uw weten. En daarom zal Ik geen van mijn medewerkers ongeschikt (voor zijn werk) laten worden, veeleer alles doen om hun de arbeid voor Mij en mijn rijk te verlichten.

En steeds weer zult u mijn duidelijke leiding inzien die u toont hoeveel Mij aan uw medewerking gelegen is. Want Ik kan alles, maar niet de wil van een mens bestemmen om Mij te dienen.

En er zijn er maar weinige te vinden die de wil opbrengen, die Ik dan ook kan inzetten als trouwe knechten in mijn wijngaard. Daarom zal Ik diegenen steeds mijn bijzondere bescherming beloven, en Ik zal hen leiden en aan hun zijde gaan, opdat ze hun taak kunnen vervullen.

Amen