Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8994
13 juni 1965

Gods beschutting voor de dragers van het licht

Met de steun van alle goede krachten is dit werk ontstaan, en ook voortaan zal de lichtwereld er deel aan hebben, want het gaat om het voor u, mensen belangrijkste, om de waarheid, die alleen maar van boven, uit het rijk van de waarheid kan komen. De lichtwereld doet ijverig haar best de duisternis die over de aarde gespreid ligt, te doorbreken en de mensen van een weten in kennis te stellen dat slechts Ik alleen door hen naar de aarde kan zenden, dat ze ononderbroken van Mij zelf ontvangen en doorgeven aan liefdevolle mensen die zich vrijwillig voor deze stroom van genade openstellen. Het laatste gebeuren - de totale omvorming van het aardoppervlak - staat kort voor de deur en dit geeft alle lichtwezens aanleiding ijverig werkzaam te zijn, dat de waarheid ingang vindt, dat de waarheid diegenen wordt gebracht die er ernstig naar verlangen en dat al degenen die haar ontvangen er zich ook voor inzetten en steeds weer proberen aanhangers te winnen. En al is de kring van hen ook zeer klein, ze gaan echter allen rijk gezegend met geestelijke goederen het rijk hierna binnen en kunnen van daar uit weer de mensen door middel van gedachten onderrichten, want wie eenmaal de waarheid bezit, diens streven zal altijd zijn haar ook aan hen mee te delen die nog in de duisternis van de geest voortleven.

U allen die mijn woord van boven ontvangt, staat onder de bijzondere bescherming van de lichtwezens, zodat u onbezorgd uw missie zult kunnen uitvoeren, want u zult geen dag eerder dit tranendal verlaten dan dat u uw missie vervuld hebt, ten behoeve waarvan u deze aarde mocht betreden, ook al komt het u onwaarschijnlijk voor. De grote geestelijke nood in aanmerking genomen, hoeft u niet bang te zijn te falen, al stellen zich Mij maar slechts zelden mensen ter beschikking, maar die er zich vrijwillig voor aanbieden de waarheid door te geven, zullen door Mij gezegend zijn, want ook op aarde heb Ik bereidwillige krachten nodig die voor Mij bezig zijn.

Want al probeert mijn tegenstander hen te hinderen, hij heeft geen macht over diegenen die hun wil helemaal aan Mij gegeven hebben, die bereid zijn in mijn wil werkzaam te zijn. Want zij allen hebben weer sterke lichtgeesten om zich, die hen leiden in hun gedachten en hun ook steeds weer kracht toevoeren, want het komt er op aan nog veel mensen wakker te maken en hun geestelijk brood aan te reiken, alsmede een frisse onbedorven drank die hun het leven moet geven.

Waar Ik een bron ontsloten heb, daar moet u zich allen laven, waar Ik zo duidelijk werkzaam ben, zult u elke zorg kunnen laten varen, want wie heeft er zeker de macht uw leven te verlengen dan alleen Ik, die u het leven gegeven heb? En zo moet u zich ook geen zorgen maken om uw medearbeiders, die, zolang ze voor Mij werken, waarlijk niets beters kunnen doen dan mee te helpen aan de verspreiding van de waarheid. Hun volle overtuiging dat ze alleen maar de waarheid verspreiden, maakt hen tot de bruikbaarste krachten, die Ik waarlijk niet eerder van de aarde wegneem tot ze de hun opgedragen arbeid volbracht hebben.

En dit verzeker Ik u steeds weer, dat uw leven in mijn hand ligt en dat u zich ook door alle lichtwezens beschermd zult kunnen weten, want zij voeren alleen mijn wil uit en die is steeds alleen maar daarop bedacht, dat Ik die mensen nog red voor de ondergang, die zich willen laten redden. Elk mensenleven ligt in mijn hand.

En wanneer Ik de mensen vooraf wegroep door ongevallen en catastrofes van allerlei aard, weet Ik precies wie er nog in het hiernamaals tot voltooiing kan komen en wie de proef niet heeft doorstaan in het leven op aarde, en voor al dezen heb Ik verdere scholen gereed gemaakt om hen toch eens voor Mij te winnen, al kunnen er nog eeuwige tijden vergaan.

Maar dit alles moet u, mensen er alleen maar aan laten denken dat er een Macht bestaat aan welke u willoos bent overgeleverd en u zou moeten proberen de verbinding met Haar tot stand te brengen, want alleen in de verbinding met Mij zult u rijp worden op aarde en dan ook ontvankelijk zijn voor de zuivere waarheid, die u allen aan moet nemen, wilt u eenmaal voor eeuwig zalig zijn en blijven.

Amen