Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8993
11 juni 1965

Vragen om goddelijke zegening

Wat u ook onderneemt, u doet er goed aan steeds om mijn zegen te vragen. Alleen dan kan alles u het resultaat opleveren waarop u hoopt. En dat u vooral met mijn zegen werkt wanneer u zich geestelijke arbeid voorneemt, dat zal u ook de kracht daartoe geven, want waar Ik Zelf om hulp verzocht word, daar kan arbeid niet tevergeefs verricht zijn. En mijn zegen zal op elk geestelijk werk rusten, want het is het belangrijkste werk dat u in het belang van de verlossing van uw medemensen dient te verrichten. En omdat u aan mijn wil voldoet door u te ontfermen over de geestelijke nood van uw naasten, zult u ook steeds van mijn zegen verzekerd zijn, maar u moet er bewust om vragen, opdat ik u daarin dan onbeperkt kan voorzien. U bewijst Mij daardoor dat u Mij geheel en al ter wille bent, dat u steeds bereid bent enkel Mij te dienen, dat u niets wilt ondernemen dat niet in overeenstemming is met mijn wil en dat u Mij liefhebt zoals Ik door u geliefd wil zijn. Uw verzoek om mijn zegen beantwoord Ik ook onmiddellijk, want dit is een geestelijk verzoek dat dan ook geestelijk op te vatten is wanneer u om wereldse zaken vraagt, waarin Ik u zeker zal voorzien, omdat u dan alleen om iets vraagt wat niet nadelig is voor uw ziel.

Bid daarom steeds om mijn zegen, wat u ook wilt ondernemen. Bid dat Ik elk van uw gesprekken zegen, elke handeling en elke gedachte. Bid om mijn zegen bij elk voornemen dat u wilt uitvoeren en laat Mij op die manier nooit weg uit uw gedachten. Want u zult het zelf ondervinden hoe belangrijk het is dat u in alles Mij betrekt, dat u door deze bede steeds vurig naar mijn tegenwoordigheid verlangt en dat deze ook steeds met u zal zijn. Ik wil steeds alleen maar dat u voortdurend aan Mij denkt, want alleen dan kan Ik u duidelijk bijstaan. En Ik zal dat ook doen doordat Ik u duidelijke tekenen zal geven van mijn aanwezigheid, waardoor uw geloof alsmaar meer gesterkt zal worden. Want dit zal nog aan vele aanvallen van mijn tegenstander zijn blootgesteld en alleen wanneer u sterk in uw geloof staat, zult u deze aanvallen kunnen weerstaan. En als u Mij nu in elke geestelijke of lichamelijke behoefte vraagt om uw doen en laten te zegenen, zult u ook ieder onheil kunnen trotseren, want steeds ben Ik het aan wie u zich hebt toevertrouwd en Die nu voor u werkt, u dus enkel dat uitvoert wat mijn wil is.

U moet steeds met Mij verbonden zijn. Elke gedachte moet steeds eerst tot Mij gericht zijn, dan zullen ook al uw bezigheden onder mijn zegen staan en dan zult u rijpen in de liefde en ook in het inzicht, want dan stroomt mijn liefdeskracht voortdurend bij u binnen en een kalme vrede zal uw lot zijn. Laat Mij nooit meer weg uit uw gedachten. Dat is mijn voortdurende zorg om u, dat Ik de inhoud van uw gedachten wil Zijn, dat Ik u ononderbroken terzijde kan staan, wat uw wil vooronderstelt mijn leiding te vragen en aan te nemen. Dan zult u echter onbezorgd uw aardse levensweg kunnen afleggen, want Ik zelf verlang naar u en verwacht van u niets vuriger dan dat u zelf ook dit verlangen koestert, dat het ook uw diepste wens moge zijn, u nooit meer los te maken en met Mij verenigd te blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen