Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8990
6 juni 1965

Verschillende geestesrichtingen - Er is maar één waarheid

U zult in elke geestesrichting iets vinden wat met de waarheid overeenstemt, maar u zult er heel wat meer verkeerde opvattingen aantreffen en daarom moet alles aan een onderzoek worden onderworpen, de oorsprong moet worden vastgesteld en dus kan niet voor alles als waarheid worden opgekomen. Want er bestaan enorme hoeveelheden verschillende geestesrichtingen die echter alle van elkaar afwijken. En dat zou u al te denken moeten geven, want er is maar één waarheid en deze gaat van Mij zelf uit. Maar de zuivere waarheid zal steeds door het werkzaam zijn van mijn geest in de mens worden verkregen en daarom gaat het er allereerst om vast te stellen waar mijn geest werkzaam kon zijn en dus ook gewerkt heeft. En dan moet de inhoud overeenstemmen met mijn rechtstreekse boodschap van boven.

Maar wie kan vanuit zichzelf beweren dat mijn geest in hem werkt? Wie heeft de garantie dat hem de zuivere waarheid is toegestuurd en gebracht? Op deze vraag wordt u een duidelijk antwoord gegeven: Wie zonder enig voorweten van binnenuit kennis verkrijgt van mijn heilsplan van eeuwigheid, van de zin en het doel, van zijn bestaan, van mijn besturen en werkzaam zijn in de hele oneindigheid, wie alles kan motiveren en van elke samenhang op de hoogte is, is door mijn geest verlicht en zijn weten stemt overeen met de volledige waarheid, waaraan de inhoud van elke geestesrichting moet worden beproefd en elke leerstelling die in tegenspraak is met dit weten kan worden afgewezen.

U hebt dus wel een mogelijkheid uw huidige weten aan zo'n onderzoek te onderwerpen, maar wie maakt van deze aanwijzing gebruik om zelf in het bezit van de zuivere waarheid te komen? Niemand stapt af van zijn eigen opvatting en zo is er door de inwerking van mijn tegenstander een enorme hoeveelheid verkeerde leerstellingen binnengeslopen, ofschoon elke geestesrichting in zich ook een korreltje waarheid bevat. Maar daar zijn ze allemaal hetzelfde in: niets aan te nemen van datgene wat werkelijk waarheid is. Want juist dit gebeuren van het "werkzaam zijn van mijn geest in de mens" is vreemd aan al die geestesrichtingen en zo geloven maar zelden mensen erin, dat Ik zelf me uit tegenover diegene die de voorwaarden vervult die Ik daaraan heb verbonden. En deze voorwaarde is, dat de mens leeft in de liefde, omdat de liefde hem met Mij verbindt en Ik zelf me dan ook kan uiten. Deze voorwaarde zou ieder mens kunnen vervullen en hij zou ook in de waarheid, in het juiste denken verkeren. En al diegenen die dit makkelijke gebod van Mij vervullen, zullen er ook van overtuigd zijn dat hun waarheid wordt gebracht, wanneer ze zo'n, door "het werkzaam zijn van de geest" verkregen weten ontvangen. Maar het aantal van hen is klein, juist omdat het de mensen aan liefde ontbreekt.

Zo heeft het dus voor u helemaal geen nut, wanneer u aanhanger bent van een geestesrichting, het doet er niet toe welke, wanneer u ijverig voor de leerstellingen ervan opkomt, u bent toch dood in de geest want u onderkent de waarheid niet die u alleen verder brengt op de weg omhoog. En zolang u niet op de hoogte bent van het eigenlijke doel van uw aardse leven, is ook het weten dat u bezit verkeerd en kan u nooit opwaarts leiden. Steeds kan alleen de liefde dit bewerkstelligen, die u allen zult kunnen beoefenen, maar wat u niet van plan bent te doen, want uw eigenliefde is nog te groot en daarom is u de waarheid nog verborgen, dat wil zeggen: u ziet ze niet in als zodanig. En u zult in dwaling verkeren, zoals u ook in deze dwaling binnengaat in het rijk hierna, waarin het heel wat moeilijker is zich daarvan vrij te maken, want ook daarginds neemt u de waarheid niet aan wanneer ze u wordt aangeboden. En zo hangt het dus steeds van de graad van uw liefde af of uw gedachten dicht bij de waarheid komen, en daarom kan u steeds alleen maar de leer van de liefde worden gebracht, opdat uw denken juist is, opdat mijn geest zich in u kan uiten, opdat u dan de zuivere waarheid zult herkennen en in ontvangst nemen, die u met zekerheid opwaarts leidt, de volmaaktheid tegemoet.

Want steeds zal de duisternis het licht bestrijden, maar deze wereld behoort (nog) aan de vorst der duisternis en alleen wie zich van hem losmaakt, kan mijn rijk binnenkomen. En daartoe help Ik waarlijk eenieder, dat hij Mij en de waarheid herkent.

Amen