Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8982
25 mei 1965

De grootte van het natuurgebeuren voor het einde

U allen moet zich voorbereiden op het einde, om tenminste met een sprankje van inzicht het rijk hierna in te kunnen gaan. Want er is nog maar weinig tijd, die echter voldoende is als zij goed wordt benut. Als u van goede wil bent uw verandering tot liefde te volbrengen.

Gelegenheden daartoe worden u genoeg geboden, zodra mijn ingrijpen heeft plaatsgevonden, zodra u door een natuurramp getroffen wordt, die alles van voorheen in de schaduw stelt. U kunt er zich geen voorstelling van maken wat er gebeuren zal, en toch moet u geloven dat mijn stem geweldig zal weerklinken, waarmee Ik u mensen nog eenmaal aanspreek voordat het laatste einde is gekomen. Het zal voor u allen een ontzaglijk beleven betekenen, dat echter de mijnen niet zo zwaar zal treffen omdat hun geloof zo sterk is dat zij zich aan Mij geheel en al toevertrouwen, en daarom ook de hulp die zij verwachten ervaren zullen.

En dan zal ieder mens de gelegenheid hebben onzelfzuchtige liefde te beoefenen om nog tot rijpheid te komen, want er zal veel ellende zijn. En een ieder zal kunnen helpen, al is het alleen door troostwoorden. Door de mensen te wijzen op een God der liefde, die alleen een vertrouwensvol gebed verlangt om Zijn hulp zichtbaar te kunnen bewijzen. Want wat u de mensen geestelijk nog kunt bijbrengen, helpt hun zielen en bewaart hen voor het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering.

Maar ook aards zult u hen kunnen helpen, want te willen helpen zal u ook in de gelegenheid stellen te kunnen helpen. Want waar geen menselijke hulp meer mogelijk is staan Mij nog steeds talloze helpers terzijde, en deze zullen voor u zorgen op ongewone wijze.

Ik verlang van u alleen een vast geloof, en dat zal in u aanwezig zijn wanneer u zult zien hoe alles wordt vervuld wat Ik heb voorspeld. U zult zich dan met lichaam en ziel overgeven, en alleen nog voor Mij en mijn rijk bezig zijn. U allen moet deze tijd goed benutten, u moet voortdurend liefde tonen wat uzelf steeds weer kracht geeft. U moet alleen om uw ziel denken, omdat u niet weet hoelang u nog op de aarde vertoeven mag. Want het kan nog maar een korte tijd zijn die u op aarde verblijft, in het bijzonder, als u niet de sterkte van geloof bereiken kunt die een volharden tot het einde mogelijk maakt. Want dan is mijn erbarmen groter, als Ik u voordien reeds oproep van deze wereld, opdat u nog binnen kunt gaan in het rijk hierna, waar voor u nog een vooruitkomen mogelijk is en niet het gevaar bestaat dat u in het einde weer afzinkt in de diepte. Want Ik worstel om iedere ziel en weet hoe haar wil is, dus weet Ik ook waar nog uitzicht bestaat op redding, en dat benut Ik ook. Alleen dat kan Ik niet, u met dwang bevrijden uit de handen van mijn tegenstander. Want hij bezit hetzelfde recht op u, omdat u hem eertijds vrijwillig bent gevolgd.

Dus kan Ik steeds alleen hun hulp verlenen, die zich uit zijn geweld bevrijden willen. En dat doe Ik waarlijk op iedere wijze, want alleen al dat u kennis ontvangt over de komende grote nood en dat u door gebed uw kracht versterken kunt als u er in gelooft, is al een bijzondere hulp.

Want daartoe bent u allen geschikt, u in gebed met Mij te verbinden en uw Vader te bidden dat Hij het in genade beschikken moge, dat dit natuurgebeuren niet zo'n erge uitwerking op u hebben mag, wat zeker te allen tijde in mijn macht ligt. En ieder gebed dat daarom in geest en waarheid tot Mij gericht is, zal Ik verhoren. Daarom zullen niet alle mensen gelijk getroffen worden. Openlijk zal mijn wil zich openbaren en ook het geloof versterken van hen, die nog twijfelden. Maar ook de ongelovigen zullen versteld staan en zich verwonderen. Hun haat tegen de gelovigen zal toenemen, wat in vijandelijkheden getoond wordt waardoor ook de mijnen te lijden hebben. Maar toch is voor hen mijn bescherming zeker, want zolang zij voor Mij en mijn rijk bezig zijn zal Ik hun schreden zo leiden dat die niet zonder resultaat blijven. En de zielen zullen hen danken, die hun redding gebracht hebben in geestelijke en aardse nood.

Amen