Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8969
26 april 1965

Is de wil het eerste of de genade?

Wees tevreden met mijn genade, want Ik bedenk u er rijkelijk mee, omdat u alleen door genaden gelukzalig zult kunnen worden. En Ik wil dat u er zich steeds van bewust bent, welk genadegeschenk het leven op aarde voor u is, maar dat het u pas op de juiste weg brengt wanneer u het ook als zodanig ten volle benut. Want net zo goed zult u het onbenut aan u voorbij kunnen laten gaan en bent u daar, waar u bij het begin van uw belichaming stond, het leven is voor u nutteloos geweest. En het hoogste en meest waardevolle van mijn genadegaven is mijn woord dat u altijd in staat bent te horen wanneer u verlangt het te horen.

Maar diep in uw hart zult u er naar moeten verlangen, dan is uw geestelijk oor geopend en zult u Mij vernemen. En u zult verheugd zijn, want u gaat dan de oertoestand binnen. Uw weg is niet lang meer tot de voleinding, waar mijn woord voor u klonk en u onmetelijk gelukzalig was. Daarom zult u steeds uw wil actief moeten laten worden, opdat u de genaden die u worden aangeboden ook in ontvangst zult nemen.

Dus is de wil het eerste en al worden u ook de genaden onmetelijk toegestuurd - wanneer de wil niet bereid is ze aan te nemen en volledig te benutten, dan haalt u er totaal geen voordeel uit en uw toestand verandert niet, u blijft onvolmaakt, zoals u bij het allereerste begin van uw belichaming bent geweest. Het is dus verkeerd te zeggen dat Ik de genaden uitdeel volgens mijn goeddunken, want aan u allen staat de gelijke mate aan genade ter beschikking, daar Ik anders zelf de volmaaktheid van mijn schepselen zou bepalen. Deze gedachte, dat Ik zelf u heb uitverkoren om zalig of verdoemd te worden, is zo verkeerd, terwijl dit toch alleen door uw vrije wil wordt bepaald.

Over de vrijheid van wil is u al voldoende inlichting gegeven, zodat u elke tegenwerping van dien aard zult kunnen weerleggen. En toch wordt hij verdedigd door diegenen die op grond van verkeerd begrepen geschriften in de bijbel, die beweringen deponeren, zoals: "Het is God die in u werkt, het willen en het volbrengen … naar Zijn welgevallen". Ook dit geschrift wordt geheel verkeerd uitgelegd, wanneer u daardoor gelooft dat Ik alles bewerkstellig naar mijn wil. Ik werk weliswaar in u, omdat u niets zou kunnen doen zonder de kracht van Mij te ontvangen, Ik ben het ook geweest die u met de vrije wil uitrustte, maar u zult deze vrije wil zelf tot ontplooiing moeten brengen. En daarom bedenk Ik u met een mate van genaden die u ook de volmaaktheid met zekerheid oplevert wanneer u die benut, maar waartoe eerst steeds de wil bereid moet zijn.

En daarom draagt u een grote verantwoording en er strijden om uw wil zowel de lichtwezens alsook de krachten der duisternis. De eersten om de wil op Mij te richten en het goede geheel gezind te maken, terwijl het streven van de duistere krachten is, uw wil een verkeerde richting te geven, dus van Mij af, en u zo te verhinderen naar de volmaaktheid te streven. Maar toch zult u altijd een rijkdom aan genaden kunnen ontvangen, omdat dit uw wil ertoe kan brengen, dat u hem juist gebruikt en het er steeds alleen op aankomt of u Mij ziet als de Bron van genade, dan zal ook uw wil bereid zijn.

En wordt u dus mijn woord aangeboden, dat op een ongewone manier naar de aarde wordt gebracht, dan zou ieder mens het kunnen herkennen als een ongewone genade. Want ook het verstand hoefde zich alleen maar af te vragen, hoe het tot stand komt, en het zou de mens te denken moeten geven. Maar wanneer hij het desondanks afwijst, dan is zijn wil ertegen gericht, en deze wil is doorslaggevend. Dan doorstaat hij de beproeving van zijn wil niet en dienovereenkomstig is ook zijn lot in de eeuwigheid, wanneer hij niet nog daar verandert en langzaam tot inzicht komt.

Amen