Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8953
13 maart 1965

Gods eeuwigdurende hulp om volmaakt te worden

Ik ken geen ander doel dan u voor eeuwig gelukkig te maken. En al moet u ook op aarde door lijden en droefenis gaan, het dient er alles toe om u weer om te vormen tot dat wat u was in het allereerste begin: volmaakte wezens, die echter nu in vrije wil mijn "kinderen" zijn geworden, met wie Ik kan scheppen en werken in alle gelukzaligheid.

Daar het echter gaat om een staat waar geen einde meer aan komt, is uw aards bestaan maar een zeer kort ogenblik. En daarom is ook al het leed en alle droefenis begrensd. En u zult Mij dankbaar zijn dat Ik al deze middelen gebruikte om u zo te vormen dat u eeuwig gelukzaligheden zult kunnen genieten, want u zult nu zelf de nog onvolmaakte licht kunnen bezorgen. U zult deel kunnen hebben aan de verlossing van ontelbare zielen die de gang over de aarde nog afleggen met hetzelfde doel, ook tot volmaaktheid te komen. En deze zielen moeten allen nog groot leed en droefenis ondervinden. Ze staan nog midden in de strijd tegen de duistere krachten. Ze hebben nog niet voor Mij gekozen en daarom zullen de noden steeds heviger worden, want Ik heb medelijden met de mensheid, omdat ze kort voor het einde staat en Ik pas nog alle middelen toe om hun de beslissing voor Mij gemakkelijk te maken.

Maar Ik zal er maar weinig succes mee behalen. En toch geef Ik alle mensen de toezegging dat ze eens het doel zullen bereiken, dat Ik geen ziel voor eeuwig in de duisternis laat, dat ze eens naar Mij terug zal keren.

Doch de zielen bepalen zelf de tijdsduur tot aan hun terugkeer.

Want ze zijn onderworpen aan de wet van tijd en ruimte en ze zullen zo lang aan deze wet zijn onderworpen, tot ze zich hebben voltooid, tot tijd en ruimte voor hen zijn uitgeschakeld, tot ze kunnen vertoeven waar ze willen en ook voor hen verleden, heden en toekomst geen gescheiden begrippen meer zijn. Dan zullen ze ook het verleden als slechts een ogenblik beschouwen. Ze zullen zich er wel in kunnen verplaatsen, maar geen pijn meer voelen. Elk gebeuren zal voor hen begrijpelijk zijn, omdat ze het als hulpmiddel van mijn liefde herkennen en Mij daarvoor lof en dank toezingen, dat Ik hen hielp volmaakt te worden. Dan is uw aards bestaan waarlijk slechts als een ogenblik, vergeleken met de eeuwigheid.

Doch als mens bent u nog met de begrippen tijd en ruimte uitgerust, wat pas ophoudt met uw voltooiing. Want ook dat is het gevolg van uw val in de diepte, dat u beperkt werd in alle gewaarwordingen, echter steeds alleen zowel tot uw eigen kwelling als ook tot verlichting van uw aards bestaan, omdat u alleen dat kon worden opgelegd wat u in staat bent te dragen. Maar toch hebt u in de tijd op aarde ook de mogelijkheid alle lasten op de schouder te leggen van Diegene Die voor u en uw zondenschuld is gestorven aan het kruis. Wanneer u zich aan Hem overgeeft, dan zal alles u draaglijk voorkomen. En u zult alles geduldig op u nemen en zo ook gemakkelijker tot het doel komen, tot een volkomen vereniging met Mij, Die u dan ook onmetelijke gelukzaligheden kan bereiden. Maar zolang u zelf Mij daarbij hindert, doordat u Mij niet erkent en Mij dus net als eertijds elke erkenning weigert, bent u ook krachteloos, omdat mijn liefde u niet kan bestralen. Dus zult u ook elk leed sterker voelen. U zult in kwelling en droefenis door het aardse leven gaan, of worden ondersteund door Mijn tegenstander die daarvoor uw ziel verlangt. Maar het leed is een teken dat Ik u niet laat vallen, dat Ik om uw ziel worstel omdat u nog niet mijn liefde wilt aannemen die ook het leed van u af zou nemen.

Neem het geduldig op u en weet dat Ik alles doe om uw blikken op Mij te richten. En vat het aards bestaan slechts op als een voorbijgaande beproeving die u zult moeten doorstaan.

Het gaat voorbij, zoals al het aardse vergankelijk is.

Komt u echter gelouterd uit deze beproeving tevoorschijn, dan zult u Mij eeuwig dankbaar zijn dat Ik u heb behoed voor een val in de diepte die weer de eindeloos lange gang door de schepping aarde tot gevolg heeft.

Amen