Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8949
6 maart 1965

Bevestiging van de voorspellingen

Laat u niet van de wijs brengen, ook al wordt de waarheid van mijn Boodschappen van boven in twijfel getrokken. Er zal geen lange tijd meer voorbij gaan, waarop u de bevestiging ervan zult krijgen van wat Ik steeds aankondig. Maar de mensen, die nog te zeer aan de wereld en de goederen ervan zijn gebonden, zijn moeilijk te bewegen dit aan te nemen. Maar het gebeuren zal hen des te sterker treffen, want ze moeten alles prijsgeven en ze zullen blij zijn hun leven nog te mogen behouden. Het is wel een tijd van zware beproevingen voor alle mensen die door het natuurgebeuren worden getroffen, maar alle, die zich in vol geloof tot Mij wenden, valt duidelijk mijn hulp ten deel.

Daarom zult u geen gelegenheid voorbij moeten laten gaan, de medemensen opmerkzaam te maken op die ingreep van mijn kant, die echter ook een rampzalig aards gebeuren afbreekt, waaruit duidelijk blijkt dat deze nood niet door mensen over u werd gebracht, maar dat Ik zelf de ellende bepaal, die ieder afzonderlijk op zich moet nemen, die weliswaar niet minder smartelijk zal zijn, maar als het handelen van een hogere Macht is te beschouwen, die geen mens kan tegengaan met eigen kracht.

En u mensen zult nu moeten beslissen of u een dergelijke Macht zult willen erkennen of verloochenen. En dat alleen zal ook uw verdere lot bepalen. Loochent u deze Macht, dan zal de tegenstander, van wie u volslagen eigendom zult worden, u ondersteunen.

U zult uw medemensen meedogenloos behandelen. U zult u ten koste van hen weer alles verschaffen, wat u nodig hebt om het oude leven verder te leiden. En hij zal u niet meer uit zijn handen laten gaan. Maar wie diep gelovig is, zal niet verlaten zijn. Hem zal Ik zelf de nodige kracht geven om vol te houden, omdat zijn liefde voor de medemensen duidelijk zichtbaar is. En met de maat waarmee hij meet, zal ook hem worden toegemeten, want voor Mij is niets onmogelijk. En wonderbaarlijk zullen dezen mijn hulp ervaren en zich gelaten voegen in hun toestand.

En dat het zo zal gebeuren, is al in de schrift vastgelegd en steeds weer door zieners en profeten verkondigd. Maar er is niemand meer, die er zo vast in kan geloven, dat hij er zich helemaal voor inzet. En zelfs de ontvangers van mijn woord hebben momenten, waarin ze ook lichte twijfel in zich voelen bovenkomen. Maar steeds weer valt mijn opdracht hen ten deel, zich tegenover de medemensen te uiten. En ze vervullen ook trouw de arbeid in mijn wijngaard. Want dat ene is hun zeker, dat de tijd van het einde is gekomen. En daarom houden ze ook mijn ingrijpen voor mogelijk. Vooral dan, wanneer dit ook in de schrift wordt bevestigd, dat er "een aardbeving zal komen, zo groot als de wereld nog niet heeft meegemaakt".

En zo zullen alle profetieën worden vervuld, omdat mijn woord waarheid is en verwezenlijkt moet worden. Alleen wordt u mensen dag en uur niet aangegeven. En daarom verplaatst u het gebeuren steeds in de verre toekomst, zonder er aan te denken, dat ook de toekomst eens tegenwoordige tijd wordt en dus eens die mensen worden getroffen, die juist in deze tijd leven.

Laat het u allen gezegd zijn, dat de tijd nog maar kort is, die u nog vergund is op aarde. En betwijfel niet mijn woord, dat Ik naar de aarde stuur, omdat u niet onwetend zult moeten blijven van de gebeurtenissen die voor u liggen. Omdat u allen nog tijd zou hebben uzelf te veranderen, als dit uw ernstige wil zou zijn, maar dat u anderszins ook onherroepelijk weer in de handen van de tegenstander zult kunnen vallen en met hem gekluisterd worden, dat u weer de gang door de scheppingen van de aarde zult moeten afleggen. Hiervoor zult u niet genoeg kunnen worden gewaarschuwd, want het is een bitter lot, dat u weer op u zult moeten nemen. Maar het is niet te omzeilen, want alles moet weer worden hersteld en de wetmatige ordening moet weer tot stand worden gebracht, opdat ook het nog in de vorm gekluisterde geestelijke zal worden geholpen, de weg van de terugkeer naar Mij te kunnen gaan, eens in het stadium van het zelfbewustzijn, wat dus ook een totale omvorming van het aardoppervlak vereist.

Amen