Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8909
10 januari 1965

Lorber

U hoeft niet te twijfelen aan de geestelijke leringen, die u van Mij ontvangt, want Ik laat het niet bij eenvoudige beweringen, maar Ik motiveer alles, en dat moet u de overtuiging geven, dat u in de waarheid onderwezen wordt. Maar Ik weet, dat u op weerstand stuit, en dit zal Mij aanleiding geven, u een bewijs te schenken, zoals Ik dit al eenmaal gedaan heb, (Gottfried Mayerhofer) doordat Ik u op een andere verklaring gewezen heb, die hetzelfde probleem aanroert. En door deze schrijfknecht van Mij zult u een licht ontvangen - (Schopfungsgeheimnisse bldz. 91). Omdat u zich in de laatste tijd bevindt, daarom geef Ik u de volle waarheid, die u zonder bezwaar zou kunnen verbreiden met de wenk, dat niets onveranderd blijft, zodra het onder de mensheid komt, die zelf nog niet voltooid is.

En u kunt geloven, dat ook dit werk (Jakob Lorber) een verandering heeft ondergaan en daarom niet meer zuiver bewaard is gebleven.

Bovendien was mijn knecht Jakob Lorber ook maar een mens, die zich vergissen kon en ook gedwaald heeft, toen zijn verstand alleen een probleem probeerde op te lossen, omdat toen mijn tegenstander zijn verstand kon beïnvloeden.

Wel stond hij onder mijn bescherming, en hij heeft waarlijk de wereld een weten nagelaten, zodat hij wel de grootste ziener en profeet genoemd kan worden.

Maar zijn vrije wil moest Ik hem laten, die alleen aanleiding was, dat de tegenstander tussenbeide kon komen, anders zou er niet zo'n duidelijke tegenspraak hebben kunnen ontstaan, zoals zich bij de beschrijving van mijn Wezen - dat alle tegenstellingen in Mij aanwezig zouden zijn - voordeed. Maar Ik zal, geen enkele ontvanger van mijn woord mijn bescherming onthouden, die waarlijk worstelt om het juiste inzicht, die steeds alleen de zuivere waarheid te weten wil komen en verbreiden. En dat moet voor u voldoende zijn en u sterken in de strijd tegen de dwaling, want Ik zal met u gaan en u ook de bewijzen van uw juiste denken nog laten vinden

Amen