Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8788
23 maart 1964

Gods tegenstander vermomt zich als lichtengel

Hoe vaak nog zal de tegenstander u de weg versperren wanneer u bij Mij zult willen komen en zal hij proberen u van de juiste weg af te brengen en alle middelen aanwenden om dit te bereiken? Maar geloof, dat Ik niemand die zijn ogen op Mij heeft gericht, zonder kracht laat om weerstand te bieden. Maar hij zal veel dwaling rondstrooien en daarbij zal hij ook niet nalaten de zuivere waarheid te ondermijnen. En steeds zal hij trachten zich zelf te vertonen onder hetzelfde gewaad waarin mijn boden op aarde werkzaam zijn. Hij zal zich hullen in het gewaad van een lichtengel om de mensen van het juiste spoor af te brengen, want ofschoon hij schijnbaar voor Mij spreekt, is het niet mijn woord dat hij uitspreekt, maar hij beïnvloedt de van hem afhankelijke mensen om eigen ideeën en opvattingen te preken als mijn woord, dat echter door hem misvormd is om de mensen in verwarring te brengen en onbekwaam te maken voor een onderzoek.

U kent zijn listen en gemene streken niet, u weet niet hoe hij optreedt om de mensen maar te misleiden. En toch heeft hij veel aanhang, omdat de mensen iets ongewoons willen beleven en daarom voor het gewoonweg eenvoudige woord, dat van Mij afkomstig is, niet open staan. Ook is een zekere eigenliefde nog te groot onder diegenen die Mij willen dienen en deze eigenliefde staat mijn tegenstander toe in te grijpen. Hij zelf geeft zich uit voor heer en wordt door hen ook erkend omdat de eigenliefde duisternis van geest betekent, zodat ze nooit kunnen inzien wat waarheid en wat dwaling is. En het gelukt hem vaak zích een afhankelijk schepsel op te leiden, in welke hij nu veel dwaling binnen kan laten stromen die zonder bezwaar wordt aangenomen als waarheid.

En toch hoeft u mensen geen prooi van hem te worden wanneer de begeerte naar de waarheid sterk is, wanneer u alles onderzoekt met het innige verlangen dat Ik u uw geest verlicht en u in staat bent het verkeerde van het juiste te scheiden en te onderscheiden. Dan zullen u de schellen van de ogen vallen en wijst u zonder bezwaar al het verkeerde af. U herkent de tegenstander en zult naar Mij vluchten om kracht en hulp om te weerstaan. U hoeft alleen maar heel ernstig in de enige waarheid te willen staan en waarlijk, mijn tegenstander zal u niet meer kunnen misleiden. U doorziet hem en zijn werkzaam zijn en u herkent ook zijn werktuigen, al vermommen zij zich nog zo goed en willen ze zich voordoen als lichtboden. Het ware licht straalt alleen van Mij uit en van diegenen, die waar licht - de zuivere waarheid - begeren.

Maar de valse profeet zal zich steeds in de nabijheid van de ware profeet ophouden, de dwaling zal altijd naast de waarheid voortgaan en de duisternis zal trachten het licht te vertroebelen of te doven en daaraan herkent u ook de herkomst van wat een "profeet" u brengt. Wanneer Ik mijn woord naar de aarde leid, dan zal ieder die het wordt overgebracht zich ervan bedienen en hij herkent het als stem van de Vader omdat zijn geest is gewekt. Wie het herkent als mijn woord, zet niets minderwaardigs naast dit woord van Mij. En doet hij het, dan bewijst hij dat hij mijn woord niet herkent, dat hij niet in staat is de stem van de Vader te herkennen en dat laat ook zijn geestestoestand zien. Kan er iets kostbaarders bestaan dan dat Ik zelf u mensen aanspreek? En voelt u het, dat de Vader u aanspreekt, dan zult u dit aanspreken van Hem niet meer willen missen, maar u zult dan ook in staat zijn een onderscheid te maken wanneer u schijnbaar hetzelfde wordt aangeboden. U zult de kracht missen die aan mijn woord ontstroomt, omdat Ik u mensen kracht wil doen toekomen die u beslist nodig hebt.

En daarom zal Ik u de juiste voeding toedienen voor uw ziel, Ik zal u het medicijn geven dat u nodig hebt om gezond te worden en ieder die de genade heeft, mijn rechtstreeks gesproken woord door een bode in ontvangst te nemen, zal zich ervan bedienen. Maar deze staat ook in het licht en herkent elke verkeerde stroming die hem treft, omdat ze van de tegenstander uitgaat, die zijn heer niet meer is wanneer Ik een mens al het brood uit de hemel, het water des levens, kan aanreiken.

Doch ook mijn tegenstander zal niet nalaten, om diegene te strijden die hij dreigt te verliezen. Hij zal alles in het werk stellen om zich als lichtengel voor te doen, om de mensen die zich al aan hem hebben ontworsteld, weer in zijn gebied te trekken. Wees daarom oplettend en vraag Mij voortdurend om toezending van kracht om u te bevrijden van hem die mijn tegenstander en uw vijand is en nog lange tijd blijven zal.

Amen