Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8786
21 maart 1964

"Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden"

En of het u nog zo onmogelijk toeschijnt, Ik zal ingrijpen (ongewoon bij u werkzaam zijn) wanneer het tijd is, want voor Mij is niets onmogelijk. Tracht alleen uw graad van liefde te verhogen. Doe uw best naar mijn wil te leven. Bekommer u om de naaste in zijn nood. En bewijs Mij uw liefde voor Mij door in uw naaste uw broeder te zien die ook afkomstig is van Mij om eens de gelukzaligheid te erven. Geloof dat de liefde alleen voldoende is om het grote wonder tot stand te brengen, om dingen te laten gebeuren die u menselijk gezien niet voor mogelijk houdt. Maar Ik ben een God van liefde, wijsheid en macht. Ik kan alles en steeds weer bepalen mijn liefde en wijsheid wanneer mijn macht zich uit. En u zult waarlijk met uw wil, met uw liefde, mijn wil en mijn liefde kunnen bepalen. U zult Mij een dwang kunnen opleggen die Ik Me heel graag laat welgevallen, omdat de liefde nooit hinderlijk zal zijn, maar steeds gelukkig maakt.

En schenkt u Mij uw liefde, dan zal ook mijn liefde zich tegenover u zo uiten dat u gelukkig bent gemaakt. Ik plaats u mensen voor de meest uiteenlopende opgaven. Ik weet hoe en op welke wijze ieder mens kan helpen en Ik weet ook of en wanneer hij tot helpen bereid is. En Ik leid de mensen naar hem toe, die hij met zijn hulpvaardigheid gelukkig kan maken, aan wie hij doet toekomen wat zij dringend nodig hebben, of het nu aardse of geestelijke goederen zijn. Door het uitdelen van aardse goederen bewijst u Mij steeds de liefde. Want wat u voor de geringste van mijn broeders doet, dat hebt u voor Mij gedaan. Tevens bewijst u Mij ook dat u de materie al hebt overwonnen en geestelijk omhoogklimt.

Maar deelt u geestelijke goederen uit, dan is ook dat mijn werkzaam zijn, dat Ik die mensen naar u toe leid die u geestelijk zult moeten bedenken, die gebrek en honger lijden aan hun ziel en dringend uw hulp nodig hebben, opdat hun zielen sterker en gezond worden. Deze hulpvaardigheid zal Ik bijzonder belonen. Want ze betekent het uitdelen van geestelijke goederen die de ziel het leven schenken. En wie Mij dus dient doordat hij doorgeeft wat hij rechtstreeks van Mij ontvangt, wie het heil van de ziel van de naaste aan het hart gaat, die kan heel zeker zijn van mijn ondersteuning. Want hij verricht een werk van liefde dat nog veel meer is te waarderen, omdat hij tevoren eerst innige liefde voor Mij en voor de naaste moet bezitten om in het bezit van die geestelijke waarden te komen die hij weer moet uitdelen. En Ik zal Me dan ook steeds als liefhebbende Vader aan hem kenbaar maken. Ik zal hem op aarde leiden en al zijn wegen zegenen. En mijn beloften zullen in vervulling gaan, dat Ik ook ongewoon werkzaam ben wanneer de tijd daar is.

Alle mensen die zich in geestelijke of aardse nood bevinden, zijn uw naasten en u zult hun moeten geven wat ze nodig hebben. U zult de serieuze wil moeten hebben om hen te helpen en waarlijk, u zult dan ook steeds de hulpmiddelen ontvangen die u weer zult moeten uitdelen, of ze nu van geestelijke of van materiële aard zijn. Wees daarom niet angstig berekenend, maar geef met gulle hand. Want zoals u uitmeet, zo zal u weer worden toegemeten. Wat u geeft in liefde, dat zal u duizendvoudig worden vergolden, steeds in overeenstemming met de graad van liefde die u aanspoort om te helpen. Maak u dus geen zorgen, want Ik zorg voor u. Werk alleen steeds aan uzelf, dat u alle verzoekingen weerstaat. Dat u niet ten prooi valt aan liefdeloosheid en uw graad van rijpheid in gevaar brengt, en steeds zult u dan ook mijn liefde mogen ondervinden in zulke mate dat u mijn tegenwoordigheid zult voelen en zielsgelukkig bent.

Ik houd van u en Ik ben almachtig, dus wil Ik u gelukkig maken en kan Ik dat ook. Alleen weet mijn wijsheid wanneer de juiste tijd is gekomen dat Ik ongewoon werkzaam bij u kan zijn. Dat u duidelijk mijn liefde gewaar wordt en Ik u kan bevrijden uit elke nood van lichaam en ziel. Want mijn wil om te helpen is nog veel groter dan de uwe. En ook mijn genadegaven, die Ik uitdelen kan en uitdelen wil aan ieder die Mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt, zijn onmetelijk.

Amen