Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8785
20 maart 1964

God wil de mensen bevrijden van de dwaling

U allen moet gezegd worden dat alleen de waarheid de juiste weg is naar de voltooiing, naar de zekere terugkeer naar Mij. Want hoe zult u uw doel moeten bereiken wanneer u dwaalwegen gaat, wanneer u geen juiste kennis wordt gegeven van het doel van uw bestaan of wanneer verkeerde adviezen worden gegeven die geen enkele invloed hebben op het rijp worden van uw ziel. Hoe zult u geestelijk succes kunnen verwachten van verkeerde opheldering over mijn wezen en mijn wil wanneer u geen waarheidsgetrouw beeld van Mij wordt gegeven en u niet naar dat ene streeft in uw aards bestaan: de liefde voor Mij en voor de naaste te beoefenen die als enige uw ziel rijp laat worden.

U zult het kunnen geloven: de mensheid heeft alles verdraaid en vooral de waarheid. Er hebben zich veel meer verkeerde dan juiste leren vastgezet in het denken van de mensen. En deze dwaalleren kunnen nooit naar Mij toe leiden. Daarom is het mijn voortdurend streven u helder inzicht te schenken in de zin en het doel van uw aards bestaan, waarbij u echter ook opheldering moet worden gegeven over de reden van uw mens-zijn op aarde.

Het weten dat van mens tot mens wordt doorgegeven is niet veilig voor misvorming, omdat de gedachten van de mens niet steeds door Mij, daarentegen veel vaker door mijn tegenstander kunnen worden beïnvloed en deze steeds de zuivere waarheid zal misvormen. Van hem gaat dus alsmaar dwaling en leugen uit, zoals echter de waarheid steeds alleen maar van Mij kan uitgaan en daarom ook aan Mij moet worden gevraagd. Want u zult ernaar moeten verlangen, zoals u zich eens tegen elk licht verzette en daardoor in duisternis bent weggezonken, in verward denken en totaal verkeerde begrippen die mijn tegenstander op u overdroeg. Maar alleen licht schenkt gelukzaligheid en licht is elk weten volgens de waarheid. Licht gaat van Mij uit en verlicht de terugweg naar Mij. En daarom probeer Ik steeds weer u mensen de zuivere waarheid te brengen, u opheldering te verschaffen over de dwaling en dus uw geest te verlichten die zich nooit goed kan voelen in de duisternis.

De waarheid zal u gelukkig maken en daar Ik u liefheb omdat u mijn schepselen bent wil Ik u ook de gelukzaligheid bezorgen die eeuwig duurt. En dit kan alleen worden bereikt via de waarheid. U moet op de hoogte zijn van mijn wezen opdat u Mij liefde zult schenken. De liefde echter verbindt u met Mij en de liefde waarborgt u ook een eeuwig leven. Want de liefde is kracht en leven kan alleen hij die in het volle bezit van kracht is en onophoudelijk werkzaam kan zijn.

U mensen zult ernaar moeten verlangen u in de waarheid op te houden. U zult u niet tevreden mogen stellen met welke geestelijke leer dan ook die u van medemensen in ontvangst neemt. U zult u steeds moeten afvragen of u de garantie voor de zuivere waarheid kan worden gegeven wanneer u door medemensen wordt onderricht. En u zult in volle ernst moeten begeren in de waarheid te staan. Dan zult u met volle zekerheid kunnen verwachten dat ze u wordt overgebracht en dat u het dan ook zelf kunt voelen of u de waarheid of dwaling wordt toegevoerd. Alleen moet dit verlangen naar de waarheid uw meest innerlijke wil zijn. Niet alleen woorden of oppervlakkige wensen mogen dit kenbaar maken, maar u zult in alle ernst de waarheid moeten begeren, dan zult u ook tegen elke dwaling beschermd zijn. Want Ik zelf ben de Waarheid en Ik zelf wil dat mijn schepselen zich in de waarheid ophouden, maar Ik bepaal niet uw wil die vrij is.

Maar een mens die op Mij zelf aanstuurt zal Ik onbeperkt bedenken. En hij zal de weg naar Mij helder verlicht zien en deze nu ook afleggen met de zekerheid dat hij naar het juiste doel leidt. Daarom zult u mensen u allemaal moeten afvragen of de geestelijke leer die u bezit overeenstemt met de volledige waarheid. U zult het overgenomen geestelijke goed ernstig moeten beproeven of het van een God van liefde, wijsheid en almacht getuigt. En elke leer die daaraan laat twijfelen zult u kunnen verwerpen als onjuist. Want de waarheid zal u altijd laten blijken dat mijn wezen hoogst volmaakt, oneindig liefdevol, onmetelijk wijs en oppermachtig is. En u zult ook in staat zijn zo’n wezen lief te hebben. Maar Ik wil uw liefde winnen, want ze voert u weer terug naar Mij. Uw liefde voor Mij zal ook steeds mijn wil vervullen en uw ziel zal zelf geheel rijp worden, wat alleen maar de liefde tot stand brengt.

Doch zolang u in dwaling voortgaat zal uw rijp worden twijfelachtig zijn. Want dwaling is aandeel van de tegenstander en deze zal gedurende het aardse bestaan steeds trachten uw rijp worden te verhinderen. U zult u ernstig bezig moeten houden met de gedachte dat u geen geestelijke successen zult bereiken zolang de waarheid u ontbreekt en dat dan uw weg over de aarde vergeefs kan zijn. Want u bent alleen op aarde om uw einddoel - de uiteindelijke voltooiing - te bereiken en zalig te worden.

Amen