Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8734
24 januari 1964

Het optreden van de antichrist

Het zal niet lang meer duren totdat mijn tegenstander zijn laatste heerschappij op deze aarde zal aanvaarden. Maar voordien zal Ik zelf nog spreken met een "donderende stem", opdat nog enigen de weg naar Mij vinden in hun uiterste nood. Dezen zullen Mij dan ook trouw blijven omdat zij mijn zichtbare hulp herkennen en nu ook hun geloof in Mij niet meer opgeven. Maar het zullen er slechts weinig zijn en mijn tegenstander zal grote macht hebben, want door de grote natuurramp raken de mensen in zulk een grote nood, dat zij zich bij ieder die verzekert hen uit deze nood te halen, aansluiten.

En er is iemand die dat doet, en hij zal allen die zich niet aan Mij toevertrouwd hebben voor zichzelf winnen. Want de mijnen zullen zich van hem afzijdig houden omdat zij zich mijn aanmaningen en waarschuwingen herinneren dat hun de grote geloofsstrijd te wachten staat, die door mijn tegenstander ontbranden zal. Maar de wereldse mensen zullen hem toejuichen, want hij zal weten hoe hen te misleiden. Hij zal dingen volbrengen waardoor zij bereid zijn aan een bovennatuurlijke macht te geloven, en het feit dat alle ongelovige mensen hem als heerser en redder uit aardse nood aanvaarden bewijst al dat mijn tegenstander daar zelf achter zit. Dat hij zich van een aards omhulsel bedient om nu vrij heer en meester te kunnen zijn. En u, die tot de mijnen behoort u zult uzelf afvragen waarom Ik zijn heerschappij duld en hem niet ten val breng.

Het is zijn laatste grote actie op deze aarde die ook het einde veroorzaakt. Hij laat de strijd ontbranden die u mensen doorstaan moet om de laatste beslissing te nemen, voordat Ik zelf kom om de mijnen te redden.

De voorafgaande natuurcatastrofe heeft in de mensen een verhoogde levenswil opgewekt, en wie de catastrofe overleefd heeft, tracht weer met alle mogelijke middelen aardse goederen te verkrijgen om tot een aards welzijn te komen. En deze pogingen zal mijn tegenstander ondersteunen en hij vindt daarom heel veel aanhangers - want hij verstaat het ook de mensen te misleiden over zijn ware identiteit. Zij zien hem als een mens uitgerust met buitengewone kracht die zij vertrouwen en blindelings gehoorzamen, en zij geven hem zonder bedenken het recht maatregelen te treffen.

Zijn aanhang zal zo groot zijn dat de kleine schaar van gelovigen die hem herkennen en zijn ware identiteit inzien zich niet zullen kunnen verweren tegen zijn aanvallen. Maar juist daaraan herkennen zij hem dat hij de mensen van het geloof in Jezus Christus beroven wil. Hij wil zichzelf op de allerhoogste troon plaatsen en wil dat de mensen hem aanbidden, en zij zullen dat ook doen omdat hij wonderbaarlijke dingen volbrengt vanuit de macht die in hem huist.

Als hij zal optreden zult u hem ook herkennen, maar tevoren zal de wereld in schrik gedompeld worden door de omvang van een natuurcatastrofe waardoor Ik Mij zelf aan de mensen laat zien. Dadelijk daarna zal hij op de voorgrond treden en hulp en redding uit de chaos beloven. Daarom zal hij veel aanhang vinden want de mensen zijn al rijp voor de ondergang, anders zouden zij hem herkennen en Mij verzoeken om bescherming voor hem en zijn intriges.

Het zal niet lang meer duren of hij zal de aandacht trekken. Hij zal eerst onder de "dekmantel van Vroomheid" optreden maar toch spoedig zijn ware gezicht laten zien, maar de mensen zijn zo verblind dat hij weinig moeite met hen heeft. Hun geloof in een God geven zij gemakkelijk prijs omdat zij door de natuurcatastrofe hard getroffen werden, en zij zijn nu bereid hem op de troon te zetten die hun alles belooft, echter mijn grootste vijand en tegenstander is. Hij heeft zich zelf met zijn boos wezen in een mens belichaamd om de laatste handeling op aarde te volvoeren, namelijk openlijk strijd te voeren tegen Mij en de mijnen, tegen ieder geloof en tegen alle gerechtigheid. Want van hem uit wordt alleen zijn aanhang de mogelijkheid tot leven gegeven, terwijl de mijnen de dood is aangezegd.

Hij vindt echter in Mij zijn Heer zodra zijn tijd om is, want ter wille van de mijnen zal Ik die dagen verkorten. Ik zal zelf komen om ze te redden uit de grootste nood en aan zijn heerschappij zal een eind komen, hij zal gebonden worden samen met zijn aanhang, weer voor lange tijd. En er zal weer een tijd van vrede en eendracht komen waarin de liefde regeert en waarin mijn tegenstander zijn activiteiten belet worden, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen