Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8704
20 december 1963

Vrede aan degenen die van goede wil zijn

Vrede wilde Ik brengen aan de mensen op aarde toen Ik zelf ben nedergedaald en over de aarde wandelde. En ook nu wil Ik diegenen de vrede brengen die van goede wil zijn. Want waarlijk, wanneer ze Mij zelf binnenlaten in hun hart, zal ook een vrede dit hart vervullen die Ik alleen hun geven kan. Want ze zullen mijn aanwezigheid bemerken en zich gelukkig en geborgen voelen. Ze zullen geen vijand vrezen die van buiten op hen afkomt, want ze zijn op de hoogte van mijn liefde en macht die al het onheil kan en zal afweren dat hen bedreigt.

Alleen in Mij zult u de ware vrede vinden, want als u innig met Mij verbonden bent, wordt u ook de liefde van de Vader gewaar. En u weet dat een vader zijn kinderen beschermt en met zorg omringt en hen niet in nood zal laten komen. Ik wil u de vrede van de ziel brengen, dat u er zeker van bent de juiste weg te hebben begaan, die wegleidt van mijn tegenstander, aan wie u wilt ontsnappen naar Mij toe, uw God en Schepper, naar wie u als kinderen vlucht, opdat mijn vaderarmen u omvatten en u zeker geleiden op de weg omhoog.

Maar zolang u Mij nog niet hebt gevonden, dwaalt u rusteloos verder. U kent geen ware vrede, want u wordt innerlijk nog te zeer in het nauw gedreven door mijn tegenstander, die u niet tot rust laat komen, die er slechts op bedacht is onrust, ongeduld en opwinding in u teweeg te brengen, die u ophitst en opjaagt, die u in het aards gewoel verplaatst, opdat u geen innerlijke vrede zult kunnen vinden, daar elk contact met Mij wordt verhinderd en u zonder Mij niet tot een ware innerlijke vrede zult kunnen komen.

Maar Ik daalde af naar de aarde om diegenen de vrede te brengen die van goede wil waren, want Ik verzamelde hen om me heen en maakte Me aan hen bekend als Redder uit de diepste zielennood. Slechts weinigen geloofden in Mij en mijn missie, maar dezen vonden ook de vrede door Mij. Ze vonden de weg naar Mij, hun God en Schepper, en gingen deze weg bewust doordat ze Mij erkenden in Jezus en als eersten ook de genaden van mijn verlossingswerk aannamen, doordat ze als eersten en verlosten weer hun eeuwige vaderland konden binnengaan na hun lichamelijke dood. Ik bracht hun in waarheid de vrede voor hun zielen.

De eindeloos lange strijd sinds hun afval was doorstaan en hij eindigde met een overwinning op de tegenstander, omdat ze zich bewust tot Mij wendden en zich door Mij lieten verlossen door mijn bloed, dat Ik aan het kruis voor alle mensen heb vergoten. Ik had dus mijn tegenstander overwonnen en ieder die zich nu bij Mij aansluit, hoeft ook mijn tegenstander niet meer te vrezen. Hij zal in innerlijke vrede door het aardse leven gaan en na zijn dood ook kunnen binnengaan in het rijk hierna, omdat Ik deze vrede voor hem heb gekocht met mijn kruisdood.

Maar hij moet van goede wil zijn, daar hij anders nog steeds aan mijn tegenstander gebonden blijft omdat hij mijn werk van verlossing en dus ook Mij zelf niet erkent en hij zolang in de keten van mijn tegenstander een rusteloos leven zal leiden, hetzij op aarde of ook in het hiernamaals, tot hij zich vrijmaakt van hem, tot hij de weg neemt naar Mij en Mij om verlossing, dus ook innerlijke vrede vraagt, die hem gelukkig maakt. Altijd is de aardse wereld een gebied van strijd geweest waar de mensen moeten vechten tegen degene die hen gevangen houdt. En ze kunnen niet eerder de ware vrede bereiken tot ze hem hebben overwonnen en de weg hebben gevonden naar Mij, die hun alleen de vrede geven kan.

Maar u mensen zult ook pas gelukkig zijn wanneer deze vrede uw hart vervult, want dan hebt u de weg naar huis gevonden, ook als u nog op aarde leeft, maar u bent de juiste weg naar Mij gegaan, u hebt u innig met Mij verbonden, de kracht van mijn liefde ontvangen en met Mij ook de vrede van de ziel gevonden. Dan bent u van Mij geworden en voor eeuwig hem ontvlucht die u eens naar beneden in de diepte stortte. Dan hebt u de weg uit de diepte omhoog met succes afgelegd en is de poort naar het eeuwige vaderland voor u niet meer gesloten. Ik zelf ontvang u en geleid u in mijn rijk, waar licht en gelukzaligheid en vrede is tot in alle eeuwigheid.

Amen