Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8663
3 november 1963

Opdracht tot het verspreiden van de waarheid

De geestelijke rijkdom die u zult bezitten, zal u ook verplichten tot doorgeven. En daar dit mijn wil is, dat u de waarheid zult verspreiden, zal Ik ook te allen tijde uw moeite zegenen. Laat u daarom niet afschrikken door hindernissen of moeilijkheden waarvoor mijn tegenstander steeds zorgen zal, want wanneer Ik u mijn zegen beloof, dan is het werkzaam zijn van mijn tegenstander tevergeefs. Ik wil alleen dat u Mij grenzeloos zult vertrouwen, dat u niets zult beginnen zonder om mijn zegen en mijn bijstand te hebben gevraagd. Ik wil niet dat u zult vergeten voor wie u bezig bent, want het is geen aardse bezigheid die u zult verrichten wanneer u zult trachten de waarheid te verspreiden. Het is het vervullen van mijn opdracht, die Ik zelf u gaf. En al zult u als het ware ook aardse arbeid verrichten, dan zult u hem toch alleen uitvoeren met ondersteuning van geestelijke krachten, die in mijn naam in u werkzaam mogen zijn bij elke arbeid voor Mij en mijn rijk. Want steeds weer zeg Ik het u, dat de mensen absoluut een licht nodig hebben.

Ook al is het steeds hier en daar een enkeling die het begeert, maar ook deze weinigen kunnen weer werkzaam zijn in hun kringen en u zult verbaasd staan waar overal de waarheid uit Mij heen zal stralen. En u zult de zeldzaamste verbindingen vaststellen en gelukkig zijn wanneer u ertoe kon bijdragen dat de mensen een licht ontvangen. En al is mijn leiding ook duidelijk, zo moeten er ook mensen aan het werk zijn, opdat alles in het kader van het natuurlijke gebeurt, zodat geen mens gedwongen wordt te geloven, echter steeds de liefde, wijsheid en macht van een God en Schepper zichtbaar is.

Maar ook u, mijn dienaren, zult steeds weer mijn liefde en zorg ondervinden. Want iedere goede huisvader zorgt voor zijn knechten. Maar Ik beschouw mijn knechten ook als mijn kinderen en dezen zal Ik niets onthouden wat ze nodig hebben. Vertrouw u maar steeds toe aan mijn vaderlijke zorg, geef u geheel over aan Mij en waarlijk, Ik zal u geleiden, overal. Ik zal uw arbeid voor Mij en mijn rijk zegenen en tot een goed resultaat leiden. En steeds weer zult u moeten weten dat Ik u nodig heb, want mensen moeten uitvoeren wat Ik als goed en succesvol beschouw, omdat Ik zelf niet duidelijk werkzaam kan zijn vanwege de vrije wil van de mensen, omdat het de mensen vrij moet staan of ze de door u aan hen aangeboden waarheid uit Mij aannemen willen of niet. Maar ze hebben dringend deze zuivere waarheid nodig en daarom tracht Ik steeds weer trouwe medewerkers te winnen en voor dezen is mijn vaderlijke zegen zeker.

Amen