Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8627
26 september 1963

Volledige overgave aan God

Vertrouw u steeds aan Mij toe en maak Me zo tot uw Leidsman, tot uw voortdurende Begeleider die u stuurt en u beweegt tot al uw denken en doen. En waarlijk, dan zal uw aards bestaan zegenrijk zijn voor uzelf en ook voor uw medemensen. Want steeds zal dan mijn wil in u werkzaam zijn omdat u uw wil ondergeschikt maakt aan mijn wil. Daarom is de totale overgave aan Mij ook de zekerste garantie dat u uw voltooiing zult bereiken, want dan is elke weerstand in u gebroken. U erkent Mij weer vrijwillig en niets staat de aaneensluiting nu meer in de weg omdat een volledige overgave aan Mij zonder liefde voor Mij ondenkbaar is en omdat de liefde in u nu ook niet werkeloos zal blijven, omdat nu uw wandel over de aarde een werkzaam zijn in liefde zal zijn. De volledige overgave aan Mij kan niet plaatsvinden zolang de eigenliefde in u nog overheerst, want dan laat u steeds nog uzelf gelden en uw wezen zal blijk geven van aanmatiging, terwijl de overgave aan Mij een daad is van deemoed en uw eigenliefde al veranderd is in onbaatzuchtige naastenliefde. U zult zich ook alleen dan aan Mij overgeven, wanneer u Mij volledig vertrouwen schenkt, wanneer u Mij al heeft onderkend als een Wezen dat in zich Liefde, Wijsheid en Kracht is. Dan gaat u vanzelf de verhouding aan van een kind tot de Vader. U brengt de oorspronkelijke verhouding weer tot stand en zult dus ook weer gelukzalig worden, want u vervult de wet van de eeuwige ordening. U bent weer liefde geworden, u zult de straling van mijn liefde kunnen ontvangen en als mijn kinderen nu terugkeren in uw vaderhuis.

Steeds weer tracht Ik uw liefde te winnen, heel uw vertrouwen, uw totale overgave aan Mij. En daarom openbaar Ik mijn wezen aan u. U zult over mijn wezen naar waarheid onderricht moeten zijn, want pas wanneer u mijn eindeloze liefde in haar volle omvang zult kunnen beseffen, pas wanneer u zult weten dat ze altijd en eeuwig naar u uitgaat omdat u uit mijn liefde bent voortgekomen, zult u het begrijpen dat Ik vurig naar u verlang. En wanneer u in deze grote liefde van Mij zult geloven, zult u haar ook beantwoorden. Want liefde wekt wederliefde op.

Daar u echter als mens nog een verduisterde geest hebt, denkt u vaak nog verkeerd. U vreest Mij Die u met alle liefde tegemoet komt. U zult u niet door Mij laten aanspreken omdat u mijn strengheid vreest, omdat u zich niet als kinderen van een Vader voelt die steeds op de liefde van de Vader kunnen vertrouwen en in alle moeilijkheden tot Hem mogen vluchten. Er is u een verkeerd beeld van Mij gegeven, waarbij Ik u wel als machtig en rechtvaardig werd voorgesteld, maar er van mijn eindeloze liefde te weinig melding werd gemaakt. En daarom ontbreekt u het vertrouwen van een kind in de Vader - dat echter door de Vader nooit beschaamd zal worden. En in uw geestelijke duisternis gaat u vaak zo ver dat u zich van de gedachte aan een God en Schepper los zou willen maken om van alle verantwoordelijkheid af te zijn. En steeds zult u door mijn tegenstander bekrachtigd worden, want hij zal elk geloof in Mij van u af willen nemen. En wanneer u dus zelf zonder liefde bent, zult u ook niet kunnen geloven in een Wezen dat in zich Liefde is.

Maar u zult het kunnen geloven dat Ik u steeds weer zal aanraken om liefde in u op te wekken. Want Ik wil u graag gelukzaligheden bereiden die u al eeuwige tijden lang moest ontberen. Doch Ik kan niet tegen de wet van de ordening in handelen. Ik kan u niet gelukkig maken zolang u Mij weerstaat, zolang u mijn liefde niet beantwoordt. Want zolang bevindt u zich buiten de stroomkring van mijn liefde. Elke weerstand stelt de straal van mijn liefde buiten werking en pas wanneer u weer liefde bent geworden zult u de gelukzaligheid van de straal van mijn liefde gewaar worden. Maar dan zult u Mij eeuwig niet meer opgeven, evenals Ik ook u niet meer zal afstaan wanneer Ik u eenmaal voor Mij heb gewonnen.

En eenmaal zal het Mij ook lukken. Eenmaal zult u uit uzelf de weg naar Mij nemen en Ik zal u de handen toesteken waar u naar zult grijpen en die u niet meer los zult laten. Want uw ware vaderland is het rijk van het licht en van de gelukzaligheid. Uw vaderhuis is bij Mij en u zult gegarandeerd eens weer naar uw oorsprong terugkeren. Daarom zal Ik u ook steeds weer het evangelie van de liefde uiteenzetten. En wie Mij op aarde wil dienen, moet ook weer de goddelijke leer van de liefde verder uitdragen. Hij moet de medemens aansporen tot liefde en zelf hem een goed voorbeeld geven. Want zodra de liefde eenmaal wordt ontstoken in het hart van de mens, sluit hij zich ook bij Mij aan en dan kan ook de volledige overgave aan Mij plaatsvinden die hem een gelukzalig leven garandeert in alle eeuwigheid.

Amen