Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8549
5 juli 1963

Het vergaren van kracht voor de chaos

Sterk u steeds weer aan mijn woord, want u zult deze versterking nodig hebben in de komende tijd en daarom zult u nu al voor uzelf kracht moeten vergaren, omdat u dan niet in staat zult zijn uw gedachten te verzamelen om te bidden, wanneer mijn ingrijpen plaats zal hebben dat Ik u al lang geleden aankondigde. Wat in mijn liefde en wijsheid is besloten, wordt ook uitgevoerd en elke voorspelling zal worden vervuld die Ik u deed toekomen opdat het gebeuren u niet zonder waarschuwing verrast.

Steeds zult u er aan moeten denken te proberen uw hart vrij te maken van elk aards verlangen. U zult moeten trachten vrij te komen van de materie, want u zult ze eenmaal moeten afstaan. En hoe minder uw hart er nu aan hangt, des te gemakkelijker zal voor u het verlies zijn, des te minder zult u door mijn ingreep bezwaard zijn. Steeds weer zeg Ik u dat u zich zult moeten voorbereiden op deze tijd waarin er een chaos zonder weerga zal zijn en alleen de innige band met Mij u de steun geeft aan alle eisen te voldoen. Want wie niet rechtstreeks door de catastrofe wordt getroffen zodat hij zijn leven moet opgeven, zal nu een moeilijk bestaan moeten leiden omdat er geen geordende levensomstandigheden zijn en omdat aardse noden u nu zullen belasten, die u alleen, zonder mijn hulp, niet de baas zult kunnen worden.

Steeds weer zult u mijn woord in uw hart moeten opnemen en daar kracht uit putten. U zult een zo sterk geloof moeten verkrijgen door mijn rechtstreeks aanspreken dat u dan in de komende tijd niets meer aan het wankelen kan brengen, dat u zich dan geheel en al op Mij zult verlaten en steeds alleen mijn hulp zult verwachten. En geloof het, dat Ik u zal helpen, dat alleen de innige band met Mij tot stand moet worden gebracht, die dan ook alleen maar die mens tot stand zal kunnen brengen die Mij helemaal is toegedaan en die in het grote gebeuren slechts de vervulling van mijn voorspellingen onderkent en nu des te meer gelovig ook mijn hulp verwacht, die hem ook ten deel zal vallen. Wat onmogelijk lijkt, zal Ik dan bij diegenen realiseren die Mij totaal vertrouwen.

En ieder mens moet zelf aan de gedachte wennen dat de ordening om hem heen niet zo blijft. Hij moet het geloven, dat een zo grote aardbeving de aarde zal treffen zoals u zich niet kunt voorstellen en dat talloze mensen het slachtoffer van het natuurgebeuren worden, maar dat de overlevenden in heel moeilijke levensomstandigheden terecht zullen komen die veel kracht en vertrouwen op mijn hulp vergen om overwonnen te kunnen worden. Dan zal blijken waar de liefde voor de naaste wordt beoefend, want alleen daar zal ook mijn hulp duidelijk zijn. En ieder die alleen maar angstig op zichzelf en zijn welzijn is bedacht, zal zich ook zelf moeten uitsloven en toch zijn toestand niet de baas worden. Want u mensen zult het meemaken dat liefde kracht is en dat u veel zult kunnen volbrengen wanneer de liefde tot de naaste de aandrift is voor uw doen.

Steeds weer wijs Ik u op die tijd, omdat er een grote chaos over u losbreekt waarvan de oorzaak een geweldige natuurcatastrofe is, omdat Ik u mensen nog een laatste teken van mijn macht wil geven waaraan u bent onderworpen. Maar u die mijn woord ontvangt - rechtstreeks of ook door mijn boden aan u overgebracht - u zult ook voortdurend mijn aansporing horen om u zo vaak als mogelijk is in dit woord van Mij te verdiepen. En uw kracht zal groeien, in de grootste nood zult u ook de band met Mij niet kwijtraken en dan bent u ook te allen tijde zeker van mijn hulp. Want de mijnen wil Ik openlijk bijstaan, opdat hun geloof en ook het geloof van de medemensen gesterkt zal worden en zij de levende verbinding met Mij tot stand brengen en niet meer zullen opgeven.

En reken er niet op dat u buiten schot blijft, dat andere gebieden worden getroffen die ver van u af liggen. Dit gebeuren is zo groot en omvat grote gebieden, hoewel het niet de hele aarde zal betreffen. En daarom zal ook de grote nood nergens voorbijgaan zonder sporen achter te laten, wat u pas zult begrijpen wanneer het gebeuren werkelijkheid is geworden, wanneer mijn stem in de wereld weerklinkt en u de verschrikkelijke uitwerkingen ondervindt, wat weer lange tijd duurt voordat het in zijn gehele omvang kan worden overzien.

Nog leeft u in rust en u bent niet in staat u een dergelijk chaos voor te stellen. Maar Ik maak u er opmerkzaam op dat alles zal komen zoals het tevoren is verkondigd en Ik wil slechts in zoverre op u inwerken, als dat u alles zult moeten doen om dan ook de kracht te bezitten om stand te houden. Want Ik zal u, die zich aan Mij zult willen overgeven en Mij toebehoren, niet verlaten. En Ik doe u voortdurend kracht toekomen. Laat u steeds weer aanspreken en put de kracht uit mijn woord en waarlijk, het zal u mogelijk zijn ook in het grootste leed de weg naar Mij te vinden en Ik zal steeds tot hulp bereid zijn, Ik zal u altijd bijstaan en door u ook hulp brengen aan diegenen voor wie u liefdevol tracht zorg te dragen.

Amen