Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8529
15 juni 1963

Aansporing tot ijverige arbeid in de wijngaard

Ook dit moet u aansporen tot ijverige geestelijke werkzaamheid, dat Ik zelf u de gedachten ingeef, mijn woord naar diegenen te leiden die daaruit het grootste nut halen voor hun ziel. Hoe vaak houden mensen zich bezig met vragen die Ik hen beantwoord door u en hoe vaak zijn ze gelukkig gemaakt wanneer hun dit antwoord wordt geschonken en ze nu ook Mij zelf en mijn werkzaam zijn herkennen. Er is waarlijk niets willekeurig en Ik ken elke gedachte. Ik leid u mijn woord toe en sta zo in voortdurende verbinding met u die zelf eveneens met uw gedachten op Mij bent gericht, want innige binding is nodig, zodat mijn woord u kan beroeren, hetzij rechtstreeks of ook indirect, wanneer u het door mijn boden zult ontvangen.

U echter, die Ik rechtstreeks kan toespreken, u moet elke gelegenheid benutten om het door te geven en steeds weten dat u grote zegen uit zult stralen, dat niets vergeefs wordt gedaan en dat Ik zelf u leid en uw gedachten stuur en alleen uw wil nodig heb, die zich door Mij zal laten sturen. Wie eenmaal mijn stem heeft herkend, voor hem zal elk woord van Mij een lafenis zijn voor zijn ziel en deze zal ook voortdurend verlangen naar ware spijs en ware drank. Hij zal zich niet meer tevreden stellen met woorden van mensen, hem zal alleen mijn woord versterking schenken en zijn ziel zal zich voeden met wat hem door de Vader zelf wordt aangeboden.

En zo zult u het kunnen geloven, dat Ik ook steeds bereid zal zijn diegenen het brood uit de hemel aan te reiken die daarnaar verlangen. En u zult u gedreven voelen mijn woord door te geven en u zult steeds uw innerlijke aandrang moeten nakomen, en waarlijk, u zult lichtvonken verspreiden in menig hart, die weer een vuur zullen doen opgloeien. En het verlangen naar Mij en mijn aanwezigheid zal steeds sterker worden. En dat is het doel van mijn toespreken van boven, dat de mensen daardoor getroffen worden en steeds meer levend worden in hun geloof in Mij, zodat hun verlangen steeds sterker wordt, zich met Mij aaneen te sluiten en dat ook mijn wil nu vervuld wordt, die door mijn woord aan de mensen wordt geopenbaard.

U zult daar veel toe kunnen bijdragen door ijverige arbeid in de wijngaard en u zult daarom niet moeten verslappen Mijn woord te verspreiden en elke mogelijkheid moeten benutten om de medemensen kennis te geven van de goddelijke openbaringen uit het geestelijke rijk, van het werkzaam zijn van de Geest in de mens, dat Ik zelf beloofd heb toen Ik op aarde wandelde. U moet de medemensen op het geestelijke niveau trachten te trekken, wat weliswaar een zware klus is, maar ook resultaat kan opleveren. Uw wil om Mij te dienen en uw liefde voor de naaste zal u ook steeds de juiste wegen laten vinden, want Ik stuur uw gedachten en ben ook steeds zelf in u werkzaam. Ik leid de mensen naar u toe die u weer gelukkig moet maken en Ik waak over u dat uw arbeid niet door mijn tegenstander wordt verstoord. En daarom zult u er ook zeker van kunnen zijn, dat u niet aan hem bent overgeleverd, ook wanneer hij u en uw werkzaam zijn op aarde zou willen tegengaan.

Het loopt naar het einde en Ik heb uw arbeid nodig in mijn wijngaard, want mensen moeten zich daar inspannen waar Ik zelf Mij niet kan uiten, waar Ik echter ook werkzaam wil zijn, opdat de mensen de gelukzaligheid bereiken. Want de tijd loopt ten einde en veel arbeid moet nog worden gedaan, waarom Ik ook ieder van mijn knechten zegen die ijverig bezig is voor Mij en mijn rijk.

Amen