Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8490
7 mei 1963

Het overwinnen van de wereld

Wie de wereld liefheeft, behoort nog toe aan mijn tegenstander. Want de aardse wereld is zijn rijk, waar hij heerst en regeert. Alle gedachten, die het verlangen naar de goederen der wereld betreffen, zijn u door hem ingefluisterd. En u zult daarom nauwelijks het toesturen van gedachten aannemen van de lichtwezens, die u op geestelijke zaken proberen te richten en u ertoe zouden willen brengen u af te wenden van de goederen van deze wereld, in te zien dat ze vergankelijk zijn en naar onvergankelijke goederen te streven. Maar u zult door deze wereld moeten gaan om de materie te overwinnen, want u zult daar vrij van moeten worden. U zult als vergeestelijkt de aarde moeten verlaten, want dat is uw doel.

Mijn hulp voor u bestaat nu daarin, dat Ik u steeds weer de vergankelijkheid van aardse goederen voor ogen houd, dat Ik u vaak ook datgene afneem waar uw hart in het bijzonder aan gehecht is. Niet om u daardoor leed te berokkenen, maar u moet door zulk leed tot het ware inzicht komen: dat alles vergaat, dat niets waarde heeft voor de eeuwigheid. Pas wanneer u de echte waarde of waardeloosheid van materiële goederen leert inzien, maakt u uw hart daar los van en streeft u naar meer waardevolle goederen, die van u blijven en die u zult kunnen meenemen in het rijk hierna.

Maar één ding ontbreekt u en daarom denkt u alleen zuiver aards. Dat is het geloof in een voortleven na uw lichamelijke dood. Alleen uw aardse lichaam kan maar sterven, juist omdat het materie is. Maar wat het lichaam bewoont en levend maakt - de ziel - kan niet sterven. Het kan alleen uw materiële omhulsel verlaten. En dan kan het armzalig of ook rijk met haar gesteld zijn, wanneer ze het rijk hierna binnengaat. En dit lot bereidt u uw ziel zelf gedurende het leven op aarde. Haar zuiver aardse instelling plaatst de ziel in een uiterst armzalige toestand, welke ze later bitter zal ervaren. En vol berouw denkt ze aan de niet benutte tijd op aarde, zodra ze een zweempje inzicht heeft.

Omgekeerd zult u echter ook in het leven op aarde rijkdommen voor de ziel kunnen verzamelen, wanneer u de aardse materie leert overwinnen en de ziel geestelijk bedenkt. Wanneer u uw gedachten richt op het geestelijke rijk, dat uw ware vaderland is. En geloof, dat u gemakkelijk en blij deze aarde zult verlaten, wanneer het uur van uw sterven is gekomen. De materie zal u niet weerhouden en u maakt u graag los van alles wat bij de aarde hoort. En omdat u dan een veel mooier leven wacht, ben Ik er steeds alleen op bedacht u tot overwinnaars van de aardse wereld en de goederen ervan te maken, u te helpen de waardeloosheid ervan in te zien en u te bevrijden van dingen, waar uw hart aan verslingerd is en die toch gemakkelijk een gevaar voor u kunnen betekenen, dat u hierdoor uw geestelijk streven zult vergeten, dat u mijn tegenstander nog de tol betaalt die hij van u verlangt.

Het aardse leven is kort, maar de hele eeuwigheid ligt voor u. En ter wille van deze korte tijd zult u gemakkelijk een heerlijk leven in de eeuwigheid kunnen verspelen, omdat u de aardse goederen foutief beoordeelt, omdat u ze een waarde toekent, die ze niet bezitten. En dus hebt u een verklaring, waarom het noodlot u zo nu en dan hard treft, doordat het u wat dierbaar verkregen is afneemt, hetzij mensen of aardse goederen, omdat Ik uw gedachten graag alleen op geestelijke zaken wil richten, die u duizendvoudig schadeloos zullen stellen voor aardse verliezen en voor aards lijden van allerlei aard.

Alles is zegenrijk, wanneer het in staat is uw zinnen los te maken van werelds bezit. En elk vrijwillig afstand doen vergoed Ik u rijkelijk met geestelijke goederen. En eens zult u Mij zeer dankbaar zijn, dat Ik u hielp vrij te worden van materiële wensen en begeerten en u vrij van zulke zaken het geestelijke rijk kon binnengaan.

Alles wat bij de wereld hoort, is nog een hindernis op de weg naar Mij. Daarom zult u zulke hindernissen moeten overwinnen en al uw verlangens moeten afleggen, om vrij en onbezorgd binnen te kunnen gaan in uw ware vaderland, om daar eeuwig gelukzalig te mogen zijn, zoals het uw bestemming is.

Amen