Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8484
1 mei 1963

Het werkzaam zijn van demonische krachten vermomd als lichtengelen

U zult een strijder moeten zijn voor Mij en mijn rijk en dus zult u ook stand moeten houden tegen alle stormaanvallen van de kant van mijn tegenstander. Maar u strijdt niet alleen, u hebt Mij zelf als uw legeraanvoerder en waarlijk, Ik zal u naar de overwinning voeren, want hij zal u niet ten val kunnen brengen, wanneer u strijdt met mijn kracht en als boden door Mij gezonden.

En mijn macht is waarlijk groter, alleen zult u zich geheel en al aan Mij moeten overgeven, zodat u dus de volledige beschikking zult kunnen hebben over kracht, wanneer het er op aan komt hem tegenstand te bieden. U hoeft dus volstrekt niet te vrezen, in welke gedaante hij u ook tegemoet treedt. Hij heeft veel gewaden waarin hij zich hult en steeds zal hij trachten de mijnen vrees aan te jagen, maar het zal niet lukken waar Ik gevraagd wordt om bescherming. Alleen dat ene zult u moeten weten, dat Ik niet met twee monden spreek, dat niet de ene van Mij deze en de andere die leringen en ophelderingen ontvangt, en dat er dus twee heren aan het werk moeten zijn waar verschillende geestelijke onderrichtingen plaatsvinden.

Maar Ik ken het hart van ieder mens, Ik ben op de hoogte van zijn instelling tegenover Mij, zijn God en Schepper van eeuwigheid, en Ik neem daarom ook bezit van dit hart dat zich helemaal aan Mij toevertrouwt en leid de mens op alle wegen van zijn leven. Zou u nu zien hoe het rijk van mijn tegenstander zich heeft uitgebreid en met welke middelen hij strijdt om nog in de eindtijd de opperheerschappij te behalen, dan zou u zich niet meer verwonderen dat veel laagstaand geestelijks zich manifesteert en dat de zuivere waarheid van de kant van de duistere wereld wordt bestreden op elke wijze.

En steeds weer kan Ik u alleen maar zeggen: Vertrouw Mij, door u geheel en al aan Mij over te geven en Mij voor u te laten zorgen. En laat u niet van de wijs brengen door satanische activiteit. Want Ik zal het bewijs leveren dat mijn macht sterker is en hem terechtwijs, wanneer de tijd gekomen is. Geloof dat er vanuit het geestelijke rijk ook sterke banden bestaan met de aarde en dat de tegenstander buitengewoon druk bezig is en zich vermomt als het stralendste lichtwezen en hiertoe in staat is omdat de toestand van de ziel van de mens zelf hem de macht verleent. U kent deze demonische krachten niet, die in de eindtijd alles in het werk stellen om de mensen in het verderf te storten. Wie zich nauw bij Mij aansluit, hoeft waarlijk deze krachten niet te vrezen, al zouden ze ook alles proberen om de ziel die Mij is toegewijd te verontrusten.

Er zijn ook veel slechte geesten in de eindtijd op aarde belichaamd, die als afgezanten van de hel hun heer dienen en veel geestelijk onheil aanrichten. Ook hun is de vrijheid verleend, want ook zij zouden verlossing kunnen vinden van een eeuwige tijden durende toestand van kwelling, wanneer ze in het aardse leven de verlossing door Jezus Christus zouden aanvaarden. Dit zijn door demonen bezeten zielen, wier tijd van belichaming als mens gekomen is, die echter nog helemaal satanisch gericht zijn en hun tegenstand niet opgeven, die volledig onder de invloed van de tegenstander staan en goede handlangers van hem zijn. In hun gedachten wanen ze licht te verspreiden, terwijl ze voortdurend pogen het licht te doven. Ze bevinden zich in de diepste nacht en vinden geen uitweg uit het donker en toch moeten ze hun weg op aarde in wilsvrijheid afleggen, die hun evenzogoed ook verlossing kan brengen. En deze demonische geesten zullen ook hun krachten willen beproeven op ieder die Mij door zijn wil toebehoort. Doch steeds zal Ik zelf tussen hen en u staan. Mij schuwen ze en vluchten voor het licht. Daarom, vrees hen niet; zolang u zich aan Mij toevertrouwt kan u niets gebeuren en de vergrote toevoer van mijn kracht zal u elke aanval laten afslaan. U zult niet door hen worden aangetast, omdat Ik zelf u zal beschermen in elke nood en elk gevaar, en aangezien u werkt voor Mij zult u daarom ook te allen tijde zeker kunnen zijn van mijn hulp.

Amen