Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8411
14 februari 1963

Verlossend meewerken in de eindtijd

Wanneer u zich Mij ter beschikking stelt, dat u mijn medewerkers zult willen zijn in de laatste tijd voor het einde, dan hoeft u ook niet bang te zijn dat u niet bent opgewassen tegen deze arbeid, want Ik weet waar Ik u kan inzetten dat u succesvol bezig bent. De capaciteiten van ieder mens zijn anders en al naar deze capaciteit zal Ik hem ook de arbeid toewijzen, en is hij bereid Mij te dienen, dan zal hem deze arbeid ook goed afgaan. En daar het in de eindtijd voor alles erom te doen is, dat de mensheid een licht zal worden gebracht, kies Ik me ook de juiste lichtdragers uit. Mensen in wie Ik een juist licht kan ontsteken en die nu, ook dienstwillig zijn het licht te verbreiden, die zelf in het licht van hun inzicht op de hoogte zijn van de lichtloze toestand van de medemensen en al hun krachten inzetten om deze toestand te veranderen.

Het uitstralen van het licht, de verbreiding van mijn woord, is een geweldige opgave, omdat ze een verlossend gevolg kan hebben en ook hebben zal, omdat mijn woord kracht in zichzelf is en zijn uitwerking niet mist. Maar die taak vereist doorzettingsvermogen, wilskracht en een liefdevol hart tot hulp bereid, ze vraagt een voortdurende band met Mij, voortdurende bereidheid de lichtstralen van Mij in ontvangst te nemen, dus onvermoeibare geestelijke activiteit, die niet veel mensen willen verrichten. Maar in volledig vrije wil moet deze arbeid voor Mij worden verricht, dan pas zal hij het succes hebben dat de lichtstralen door de duisternis heendringen. Want deze vrije wil wordt door de liefde bepaald en alleen liefde heeft een verlossende uitwerking.

En u mijn medewerkers geef Ik altijd de verzekering dat u gestuurd en geleid zult worden, dat Ik uw denken juist richt, dat Ik u steeds van kracht voorzie en u zal beschermen tegen alle vijandigheid, omdat deze arbeid van u zo dringend en voornaam is, dat Ik waarlijk alles zal doen om mijn medewerkers, die in mijn naam werkzaam zijn en door wie Ik zelf kan werken tot zegen van de mensheid, voor Mij te behouden. U zult u alleen totaal aan Mij moeten toevertrouwen, u moet in het grootste vertrouwen uw arbeid verrichten en steeds weten dat Ik u nodig heb, in het bijzonder dan, wanneer Ik u met een ongewone missie zou kunnen belasten, waarvan het zielenheil van ontelbare mensen afhankelijk is. U allen weet niet hoe hard de toevoer van de zuivere waarheid nodig is, omdat u ook niet weet in welke mate de dwaling al ingang heeft gevonden en dat de mensheid met heel verkeerde denkbeelden verder leeft.

De wereld, dat wil zeggen: het rijk van mijn tegenstander, van de vorst der duisternis, dringt zich overal op de voorgrond en neemt het denken van de mensen helemaal in bezit. Maar van mijn rijk, dat niet van deze wereld is, begrijpen ze niets en daarom moet Ik dit hun steeds weer trachten dichterbij te brengen, mijn rijk moet weer tot de mensen komen en zalig zij die zich naar mijn rijk keren, die hier een duidelijke blik in kunnen werpen, wanneer hun de zuivere waarheid wordt gebracht.

Bedenk, u mijn dienaren op aarde, hoe kort de tijd op aarde is en welke hersenschimmen de mensen najagen. Maar u zult ze daar opheldering over kunnen verschaffen, omdat u zelf mijn rijk al in bezit hebt genomen door uw band met Mij en het rechtstreekse toestromen van mijn kracht die van het geestelijke rijk uitgaat. U bent dus alleen maar de tussenpersonen tussen Mij en de mensen die de weg naar Mij nog niet hebben gevonden. En van u bedien Ik Me, omdat Ik niet rechtstreeks tot de mensen kan spreken, wat ze me door hun geestestoestand beletten. Maar Ik heb al mijn schepselen lief en wil daarom ook die anderen mijn genadegaven laten toestromen, wat nu ook gebeurt.

De stroom van mijn liefde vloeit onophoudelijk naar de aarde en die zich wel leent de mensen uit het donker van de nacht weg te voeren in het licht van de dag. En wie Mij daarbij behulpzaam is, wil Ik ook waarlijk zegenen en hem alle bescherming en hulp ten deel laten vallen. Want de eindtijd vereist ononderbroken arbeid voor Mij en mijn rijk, de eindtijd vereist een daadkrachtige arbeid, tegen het werkzaam zijn in van mijn tegenstander die evenzo tracht de duisternis te vergroten en juist in de laatste tijd veel onheil en verwarring aanricht, die slechts door de zuivere waarheid verhinderd en bestreden kan worden. Mijn macht is wel groter dan de zijne, maar de vrije wil van de mens beslist en deze moet daarom ook door de waarheid juist worden gericht. De mensen die het serieus wensen, moeten tot het licht komen. En dit licht zult u die vrijwillig voor Mij werkzaam bent, hun moeten bezorgen.

Amen