Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8407
9 februari 1963

Het beproeven van geestelijke leringen

Er zullen nog heel veel geestelijke leringen aan u worden verteld die zogenaamd van Mij moeten zijn uitgegaan en u zult steeds zorgvuldig moeten beproeven of deze geestelijke leringen ook in Mij hun oorsprong hebben. U zult dit ook kunnen, zodra het u er maar om te doen is de echte zuivere waarheid in ontvangst te nemen en u Mij vraagt om bijstand. Wel is mijn geest overal werkzaam omdat het noodzakelijk is dat voor de mensheid in haar geestelijke duisternis een licht wordt ontstoken. Maar hiervan maakt ook mijn tegenstander gebruik, doordat hij zich camoufleert om de mensen in de war te brengen, want hij is niet in staat een waar licht te geven, het zullen steeds schijnlichten zijn die hij voor u ontsteekt en uw ogen worden door dit valse licht verzwakt, zodat ze dan ook moeilijk het zachte schijnen van een waar licht herkennen. Want hij verbergt zich achter grote namen en schept daardoor verwarring. De mensen durven het niet aan om af te wijzen en toch worden ze op een dwaalspoor geleid door diegenen die zich tegen hen uiten. En u zou schrikken als u zou weten in welke mate zijn tegenwerking in de strijd is geworpen en die hij zal blijven inzetten tot het einde toe.

De mensen verlangen naar ongewone kennis en deze begeerte maakt voor hem zijn werkzaam zijn mogelijk, doordat hij hun voorspiegelt ze met zulk een weten bekend te maken, dat echter niet de geringste waarde heeft voor de ziel van de mens, die alleen met het doel om rijp te worden over de aarde gaat. Wel zullen deze "leraren" woorden spreken die zullen bedriegen, maar wie opmerkzaam beproefd zal moeten toegeven geen winst te behalen uit zulke onderrichtingen, dat hem geen "licht opgaat" omdat mijn tegenstander zelf geen licht bezit dus dit ook niet kan uitdelen. En steeds weer kan Ik u er alleen maar toe aansporen Mij innig om verlichting van de geest te vragen, dan zal het in u ook helder en duidelijk worden en u zult afwijzen wat niet van Mij is uitgegaan.

Van vele kanten zal u steeds hetzelfde worden aangeboden, want mijn tegenstander bezit geen weten en kan daarom ook geen weten overdragen. En pas een juist weten overeenkomstig de waarheid schenkt diegene een licht die het serieus begeert. Wat u dus in werkelijkheid licht geeft, neem dat aan - wat u juiste kennis geeft over Mij en mijn Wezen en over mijn heilsplan van eeuwigheid, zodat u nu ook helder en duidelijk uw eigen opgave inziet, is een licht dat Ik zelf voor u ontsteek. Maar wordt u met lege woorden bedacht die geen diep weten schenken over datgene wat u was, wat u bent en weer worden moet, wanneer u opgeroepen wordt om te werken voor het rijk Gods maar u geen uitleg wordt gegeven waarin deze arbeid bestaat en waarom ze verricht moet worden, dan zult u het terecht kunnen afwijzen als holle frasen die u alleen maar moeten overbluffen. En u zult u moeten afvragen of u wel winst zou kunnen boeken wanneer u helemaal niets anders bekend zou zijn, wanneer u, als totaal onwetend, alleen maar uit zulke mededelingen opheldering zou trachten te verkrijgen. U zou waarlijk geen enkele winst kunnen behalen, omdat alles slechts lege woorden zijn, die alleen maar van mijn tegenstander uitgingen om u in de war te brengen en de zuivere waarheid van u verwijderd te houden.

Steeds weer zal hij proberen ook in mijn rijen verwarring te stichten, opdat ook onder de mijnen verschillende meningen bestaan en de mensen het geestelijke streven moe worden, wanneer hun niet volledige duidelijkheid wordt geschonken. Maar u bezit al zoveel licht dat u ook zijn activiteiten zult herkennen, zodra u onbevoordeeld deze zult onderzoeken.

Neem daarom steeds alleen maar de weg naar Mij en wens opheldering en u zult het in het hart voelen wat u zult kunnen aannemen en wat u zult moeten afwijzen. Want de macht van mijn tegenstander is gebroken zodra hij die bij diegenen wil gebruiken die Mij door hun wil al toebehoren, want dezen zal Ik beschermen tegen dwaling, omdat ze de waarheid begeren.

Amen