Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8386
19 januari 1963

Het licht uit God zal de weg naar boven verlichten

Vanuit het rijk van het licht zult u worden bestraald met mijn liefdeslicht. En dat betekent, dat de duisternis u niet meer hoeft te verschrikken, dat u in het schijnsel van de straal van mijn liefdeslicht in staat bent alles te herkennen en dat u dus ook elk gevaar zult inzien dat u dreigt zolang u in de duisternis wandelt. U hebt nu ook niet meer te vrezen dat u dwaalwegen zult kunnen gaan, want u zult helder en duidelijk de juiste weg zien en u ziet ook waarheen hij leidt. U zult weliswaar ook zien dat hij niet zo gemakkelijk begaanbaar is, dus inspanning zal kosten, wanneer het doel moet worden bereikt dat een vooruitgang eist waartoe u kracht nodig hebt. Maar u zult deze vooruitgang niet meer vrezen, want er gaan leiders aan uw zijde die u hun hulp aanbieden en die u zich ook gerust zult kunnen toevertrouwen, want Ik zelf heb ze bij u geplaatst en het is hun taak u op elke manier bij te staan. Zolang u in het licht wandelt, kan niets u meer laten schrikken, want wanneer een vijand u bejegent, dan zult u hem herkennen en u kunt zich tegen hem wapenen. U kunt zich beschermen tegen elke aanval, omdat u elk vijandelijk gebeuren tegen u zult afwenden met mijn hulp.

Wanneer dus mijn liefdesstraal u treft in de vorm van mijn woord, dan bent u waarlijk gelukzalig te noemen. Want mijn liefde kan u pas dan toestralen wanneer u zich zelf zult openen, dus gewillig bent bewijzen van mijn liefde te ontvangen. En wanneer u deze wil in u ontplooit, dan bent u ook op de juiste weg. Dan bent u op de weg van de terugkeer naar Mij en dan kunt u er ook zeker van zijn dat u de weg bewandelt die naar het doel leidt, naar Mij, thuis in uw vaderhuis. Een waar licht uit Mij echter straalt u dan toe, wanneer u tot een weten komt dat u de juiste opheldering geeft over uzelf en uw God en Schepper, alsook over de juiste verhouding tot Mij. Zolang u dit weten ontbreekt, verkeert u nog in de duisternis. U staat dus nog buiten mijn stroomkring van liefde en bijgevolg in het gebied van hem die vorst is van de duisternis en u in zijn rijk omlaag trok toen u zich vrijwillig naar hem toekeerde en hem in de duisternis gevolgd bent. En hij zal steeds trachten te verhinderen dat u door een lichtstraal mijnerzijds zult worden getroffen. En hij zal zelf begoochelende lichten ontsteken om u naar deze misleidende lichten toe te lokken, die u echter geen enkel inzicht opleveren, alleen maar uw ogen verblinden zodat u dan niet meer het zachte licht van boven zult herkennen dat van Mij uit naar u toe straalt. Want dit is zijn truc, zich op dezelfde manier bekend te maken dat hij zich camoufleren zal als lichtgeest, als bode op de weg, die u zou willen leiden, en dat hij nu alles tracht te vervormen en u zijn werkzaam zijn niet zult inzien, want hij houdt u in de duisternis van geest.

Maar hij zal alleen de mensen kunnen winnen die zichzelf in staat achten te kunnen onderzoeken, zonder Mij om bijstand, om verlichting van de geest te hebben gebeden. Bij deze mensen zal hij wel resultaat hebben, maar niet bij diegenen die Mij al hun wil schonken en bij wie Ik ook mijn recht zal doen gelden. Want voor hen ontsteek Ik een waar licht, hun breng Ik Mijzelf in het woord dichterbij, zodat ze kunnen inzien Wie tot hen spreekt en het dus in hun harten licht wordt en dit licht steeds sterker wordt, zodat ook het doen en laten van mijn tegenstander fel belicht wordt, dat hij wordt herkend als vijand van al het leven en nu ook succesvol tegen zijn werkzaam zijn kan worden opgetreden. Ik laat wel overal heen mijn lichtstralen van liefde vallen, waar Ik maar een hart vind dat gewillig is op te nemen, dat bereid is Mij onzelfzuchtig te dienen, maar juist daarom is ook mijn tegenstander steeds weer ter plaatse en hij probeert het op dezelfde manier. Maar hij zal niet te dicht bij het ware liefdeslicht uit Mij komen, want dit ontvlucht hij omdat het hem ontmaskert.

En daarom zult u ook in staat zijn tot een goed onderzoek, u die mijn woord van boven rechtstreeks in ontvangst zult nemen, want het licht van de Geest zal uw hart verlichten en het onthult elk verblindend licht, het onthult elke verkeerde leer die mijn tegenstander u wil doen toekomen om u weer in de duisternis omlaag te trekken. U zult waarlijk niet zijn verblindend werk hoeven te vrezen, want voor uw onderzoekende ogen zal hij niet kunnen bestaan, omdat u door een waar licht verlicht bent, door een licht dat Ik zelf in u kon ontsteken omdat u bereid was Mij zelf aan te horen, en Ik u zo dus ook de zuivere waarheid kon doen toekomen, die u gelukkig zal stemmen omdat ze u de juiste weg wijst die naar het doel voert en die u alleen in mijn goddelijk liefdeslicht zult kunnen herkennen en bewandelen.

Amen