Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8366
30 december 1962

God past smartelijke middelen toe

U zult nooit aan mijn liefde mogen twijfelen, wat er ook gebeuren mag in de wereld, of in uw omgeving. Ik weet, waarom Ik het toelaat, zelfs wanneer het niet mijn wil is, maar de wil van de mensen zelf werkzaam is en zijn medemensen leed aandoet. Ik weet, wat weer voor de afzonderlijke mens bevorderlijk is om rijp te worden en daarom moet Ik ook vaak zelf ingrijpen en door harde slagen van het noodlot trachten in te werken, dat u tot zelfbezinning zult komen, wanneer u in gevaar bent uzelf te verliezen aan mijn tegenstander. Maar meen niet dat Ik liefdeloos en ongegrond leed over u laat komen, want alleen mijn liefde brengt me ertoe om in te grijpen op de meest uiteenlopende manier. Het gevaar dat u weer voor eindeloos lange tijd verloren zou kunnen gaan, is te groot en Ik wil u niet onverschillig aan uw lot overlaten en daarom pas Ik nog alle middelen toe om dit gevaar van u af te wenden.

In de laatste tijd zal het aantal gebeurtenissen groter worden die u aan mijn liefde doen twijfelen, er zullen zich catastrofes en ongelukken van de meest verschillende aard, zware slagen van het noodlot, nood en ellende steeds vaker voordoen en de mensen zullen zich afvragen hoe een God van liefde zoiets kan toelaten. Maar geloof me, Ik moet deze middelen toepassen, omdat Ik de vrije wil niet kan beknotten en omdat deze gebeurtenissen uw wil in de juiste richting kunnen dringen. Geloof me, dat Ik echter ook acht sla op elke roep die u in deze nood naar Mij opzendt en u de hulp ten deel doe vallen om Mij zelf aan u te bewijzen en u zult dan ook mijn eindeloze liefde voor u leren inzien, die niet te gronde wil richten, integendeel alleen maar redden. Zou u, mensen allen alle samenhangen weten die de reden zijn van uw bestaan op aarde als mens, dan zou u zeker ook zo leven dat zware slagen van het noodlot u helemaal niet hoefden te treffen, doch wanneer u opheldering verkrijgt door mijn boden, gelooft u hen niet en leeft onverantwoordelijk in het wilde weg door en bent u in groot gevaar weer verloren te gaan voor eindeloos lange tijd.

Wat het inhoudt de gang over de aarde door al de scheppingswerken nog eens te moeten afleggen, kunt u niet beseffen, maar u zou met ontzetting worden geslagen en zou uit vrees daarvoor nu een andere levenswandel leiden, maar Ik kan u niet de herinnering aan vroeger geven van de ontwikkelingsgang die u al hebt afgelegd terwille van uzelf. Maar steeds weer laat Ik u waarschuwen en vermanen door mijn boden en als u hen nu maar zou willen geloven, zou uzelf dit gevaar uitbannen en uw best doen een andere levenswandel te gaan. En daarom wordt u telkens weer opgeschrikt uit de doodsslaap waarin u zich bevindt, want u moet ontwaken en het roepen van Mij om u wakker te schudden, zal steeds luider klinken.

Maar mijn liefde voor u zal niet minder worden, ook indien u Ze zelf niet meer vermag in te zien. Maar eens zult u weten dat alles wat geschiedt, alleen voor uw bestwil moest dienen, maar dat Ik uw vrije wil niet kan dwingen en u daarom ook alle smartelijke gebeurtenissen aan u zult kunnen laten voorbijgaan zonder 'n enkel resultaat voor uw ziel te hebben behaald.

Steeds weer roep Ik u, mensen toe: Geloof in mijn eindeloze liefde die u geldt tot in alle eeuwigheid en geloof dat Ik alleen uw gelukzaligheid wil, dat Ik u tot een leven zou willen wekken dat eeuwig duurt en licht en kracht en vrijheid betekent. En Wanneer u in staat bent in mijn liefde te geloven, neemt dan ook alles met berusting uit mijn hand aan en Ik zelf kan u ook weer uit alle nood helpen, zodra ze er maar heeft toe bijgedragen dat u zelf verandert, dat u zich aan Mij toevertrouwt en Mij om hulp vraagt want zodra U Mij als uw God en Schepper erkent, is ook het grote gevaar voorbij opnieuw te worden gekluisterd in de materie en u gaat dan niet verloren, veeleer zult u verder rijp kunnen worden op aarde of in het rijk hierna.

Amen