Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8333
20 november 1962

De opdracht om het woord te verspreiden

Draag dus mijn woord uit in de wereld. Als Ikzelf u deze opdracht geef, dan kunt u er ook zeker van zijn dat Ik alles zal doen om u de mogelijkheid te verschaffen haar uit te voeren. Ik zal zelf uw levenslot zo leiden dat u mijn verzoek zult kunnen nakomen. En Ik zal zelf de wegen bepalen die u in uw aardse leven moet gaan.

Niets komt er zomaar op u af, alles is zo beschikt dat het de verbreiding van mijn woord ten goede komt. En ook de medemensen zullen uw levensweg zo kruisen zoals Ik het als succesvol zie, dat ook zij tot een rijper worden van hun ziel komen, als hun wil zich daar niet tegen verzet. En al lijkt het u nu alsof de gelegenheden u zijn ontnomen om voor Mij en mijn rijk te werken - Ik zal steeds weer mogelijkheden scheppen, omdat Ik weet hoe nodig het is dat de mensen mijn woord horen, dat Ik u rechtstreeks van boven kan toesturen.

Mijn tegenstander zal echter evenzo ijverig zijn best doen om u te verhinderen mijn opdracht te vervullen. Maar hij zal de overwinning niet behalen, want mijn woord is het licht dat in het donker van de nacht moet uitstralen, dat van Mij zelf uitgaat en ook u doorstraalt. En dit licht zal de tegenstander ontvluchten, omdat het reeds te helder straalt en hij het niet meer kan doven.

Daarom, verlaat u steeds op mijn hulp, die niet zal uitblijven en weet, dat Ik mijn werk niet in gevaar laat brengen, dat Ik steeds weer lichtboden naar de aarde zend, die in mijn opdracht werkzaam zijn, al herkent u ze ook niet als boden van het licht. Van eeuwigheid af ken Ik al de wil van de mensen, en zo wist Ik ook of en wanneer het nodig is dat Ik bereidwillige dienaren naar u toezend, die zich ervoor inzetten mijn woord van boven te verbreiden, zodra het mijn tegenstander gelukt is om hindernissen op te werpen, of door zijn invloed de arbeid in de wijngaard in gevaar te brengen.

Ik zal u steeds weer aanspreken, u die u open stelt als opnamevat van mijn geest en u hoeft ook niet te vrezen, dat de stroom van mijn genaden minder zal vloeien. Want zolang u zich aan Mij overgeeft kan Ik in en door u werken en zolang ook zal mijn wil uw aardse leven vorm geven, zoals het voor de verbreiding van mijn woord dienstig is. Ik zal echter ook nooit een mens dwingen om Mij te dienen - wanneer zijn wil er zich tegen verzet, als hij zich door mijn tegenstander laat beïnvloeden, want alleen de vrije wil kan een gezegende arbeid voor Mij en mijn rijk tot stand brengen. En steeds weer zullen er mensen te vinden zijn die Mij uit vrije wil hun diensten aanbieden, omdat de lichtwereld de grote nood kent op aarde en er zich vrijwillig lichtwezens hebben aangeboden om in deze eindtijd naar de aarde te komen, en nu als mens een geestelijke zending op zich nemen. Het woord dat van Mij uitgaat moet verbreid worden, want het is het enige middel om de mensen te helpen hun zielen te redden, omdat het hun tegelijkertijd licht en kracht schenkt en omdat een directe hulp mijnerzijds nodig is geworden. Dus zal Ik er ook voor zorgen dat mijn woord verbreid kan worden. Ik zal alles zo beschikken, zoals het succesvol is en ook de juiste dienaren kiezen, die dan in mijn opdracht werkzaam zijn.

Want mijn macht is groot en mijn liefde voor u is de reden waarom mijn macht zich ook uit en dat u daarom dingen meemaakt, waardoor Ik blijk wil geven van mijn eindeloze liefde voor u. U kunt daarom onbezorgd uw arbeid in mijn wijngaard uitvoeren, omdat Ik er zelf over waak en het werk van mijn liefde voor u niet in gevaar laat brengen. Want u, mensen hebt mijn woord nodig, u hebt een levend contact van mijn kant uit nodig, opdat het licht wordt voor alle zielen die nog in de duisternis ronddolen.

Amen