Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8289
2 oktober 1962

God vraagt geloof in Zijn overgrote liefde

Het geloof in u in mijn liefde moet sterk zijn om te begrijpen dat alles wat gebeurt goed is voor u en uw zieleheil en dat u niet verloren zult kunnen gaan wanneer u zich berustend voegt in alles wat u overkomt. En al schijnt het nog zo moeilijk - Ik weet wat u in staat bent te dragen en Ik zal u ook bijstaan wanneer u zich vol vertrouwen op mijn hulp verlaat. De verzekering dat u al mijn liefde bezit, moet u zonder vrees uw weg over de aarde laten gaan, want wie zich in mijn liefde geborgen voelt, kan niets gebeuren al wordt hij nog zo zeer van buitenaf in het nauw gebracht. Want Ik ben van alles op de hoogte, Ik ken ook de sterkte van uw geloof en deze alleen bepaalt de grootte van uw nood.

Dat u nu daarvan op de hoogte zult mogen zijn, dat Ik zelf u onderricht en opheldering geef over mijn wezen, dat liefde, wijsheid en macht is, moet u al mijn liefde bewijzen. Want Ik wil u tot een diep geloof voeren, omdat de kracht van het geloof alles zal overwinnen. Dan bestaat er voor u geen angst meer, dan herkent u in Mij steeds uw Vader aan wie u zich als kinderen zult kunnen toevertrouwen en wiens eindeloze liefde alles voor zijn kinderen zal doen om hen te helpen op hun weg over de aarde en ze gelukkig te maken in de eeuwigheid. Het is mijn liefde waarin u zult moeten geloven. Want deze liefde laat u niet vallen. En ze stuurt en leidt u, en ze legt u het aardse noodlot op dat u totale verlossing kan brengen als u het maar wilt. En deze liefde stierf voor u aan het kruis, deze liefde kocht u met haar kruisoffer vrij van de tegenstander die recht had op u omdat u hem eens vrijwillig was gevolgd. De liefde van een vader laat echter zijn kind niet in de handen van zijn vijand en tegenstander, integendeel, ze strijdt om dit kind en redt het uit zijn macht. Deze grote liefde bezit u dus en zo hebt u ook de waarborg dat u eens vrij zult worden uit de macht van diegene die de schuld was van uw val in de diepte.

En wanneer u als mens over de aarde gaat, zult u ook moeten weten dat de liefde van de Vader Zijn kinderen volgt en dat ook u tot diegenen behoort die Zijn liefde vrijkocht en dat ze u terug wil winnen. U zult moeten weten dat ook u uw Vader van eeuwigheid liefde zult moeten schenken opdat Hij u eindeloos gelukig kan maken, al op aarde en eens in de eeuwigheid. Zult u nu in mijn eindeloze liefde kunnen geloven, dan zult u ook elke vrees en bangheid, elke zwakheid verliezen, omdat u steeds weet dat u niets gebeuren kan tot uw onheil, omdat een liefdevolle Vader Zijn kinderen beschermt tegen alles wat hen zou kunnen schaden. De zekerheid, de liefde van de Vader te bezitten, maakt u vrij en blijmoedig, want u vertrouwt Mij alles toe en twijfelt er niet aan dat Hij u helpt in elke nood.

Een mens die dit diepe geloof bezit, zal zich ook op grond van dit geloof nauw met Mij verbinden en ongewoon werkzaam kunnen zijn bij zijn medemensen doordat hij hen hulp zal verlenen die soms boven het menselijk kunnen of menselijke kracht uitgaat. Want vanuit de nauwe verbinding met Mij doet hij zelf een beroep op mijn kracht en hij werkt met Mij en Ik door hem. Want mijn liefde kent geen grenzen, maar uw geloof stelt vaak zelf grenzen wanneer het niet sterk genoeg is. En wederom is de sterkte van het geloof een gevolg van een leven in liefde, want de liefde maakt pas het geloof levend, dat wil zeggen: "Wie in de liefde leeft die leeft in Mij en Ik in hem" en dus is er ook geen twijfel in de mens. Hij is zich van mijn tegenwoordigheid bewust en dan weet hij ook dat mijn liefde onbegrensd is en ook de mens onbegrensde kracht schenkt wanneer deze haar weer gebruiken wil om in liefde werkzaam te zijn.

Wie in staat is te geloven in mijn grote eindeloze liefde, heeft dit alleen bereikt omdat hij zelf een leven in liefde leidt en deze heeft ook de laatste wilsproef op aarde doorstaan. Hij is bewust teruggekeerd naar zijn Vader van eeuwigheid, want hij verlangt naar de liefde van de Vader die hem naar zich toe trekt. Maar vaak moet Ik in het leven op aarde de mens door zwaar leed laten gaan opdat hij Mij zal zoeken, opdat hij zich gelovig aan Mij toevertrouwt, Mij om hulp vraagt en in het verlenen van mijn hulp ook mijn liefde herkent. Dan pas schenkt ook de mens Mij de liefde die Ik verlang, die het kind weer met de Vader verenigt. En dan heeft het leven op aarde hem het resultaat opgeleverd met welk doel hij over de aarde gaat: dat hij zich vrijwillig weer verenigt met Mij van wie hij zich eens vrijwillig afscheidde en ongelukkig werd. Maar mijn liefde wil hem eeuwige gelukzaligheid bereiden en eens zal ze ook dit doel bereiken.

Amen