Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8244
18 augustus 1962

Het aangesproken worden door God is een bewijs van vaderlijke zorg

Het mag u niet uitzonderlijk voorkomen, dat u een rechtstreekse verbinding met Mij tot stand zult kunnen brengen, waarin Ik met u spreek op de meest natuurlijke manier. Ik ben het, die u schiep en die u behoudt zolang u op aarde leeft, die dus een ware Vader van Zijn kinderen is en ook als een vader tegenover u zal handelen. En dat de Vader voortdurend met Zijn kind wil spreken, hoeft ook niet bijzonder benadrukt te worden, want altijd is het door Mij aangesproken worden het meest natuurlijke bewijs van vaderlijke zorg. Want de Vader heeft Zijn kind lief en wil ook door hem worden bemind.

Maar u mensen leeft nog in een wereld, die ver van mijn rijk staat. En u zult eerst moeten leren begrijpen dat deze wereld niet uw ware vaderland is. Want uzelf had u van Mij afgescheiden. U had het rijk van het licht verlaten en uzelf van Mij verwijderd. En daarom is er in u nog niet het gevoel van saamhorigheid met Mij.

En u zult niet kunnen begrijpen dat u als mens mijzelf zult kunnen horen, dat Ik me tegenover u uit, dat er uit mijn rijk een straal van liefde op de aarde valt, die van Mij uitgaat en uw harten moet treffen. U voelt de grote afstand tussen u en Mij. En het is u niet geloofwaardig dat Ik me tot u neerbuig en tot u spreek, zoals een vader tegen zijn kind spreekt.

Maar Ik wil dat u het gelooft en dat ieder van u begeert mijn stem te vernemen. Want veel zou Ik u willen zeggen, wat uw ziel tot heil strekt. En Ik zou weer met u van gedachten willen wisselen, zoals het in het allereerste begin was, dat Ik mijn gedachten op u overdroeg en dat ze in u weerklonken net als gesproken woorden, die u dan zelf in u overdacht en dat u Mij weer antwoordde door uw gedachten en daarbij gelukzalig was. Maar u bent niet op de hoogte van uw oertoestand en uw vroegere saamhorigheid met Mij, omdat uw geest werd verduisterd door de vroegere afval van Mij.

Maar wanneer Ik tot u spreek kan Ik u weer wat licht teruggeven, opdat u in gedachten weer nader tot Mij komt en de geestelijke uitwisseling weer kan plaatsvinden, die u nu ook weer gelukkig zal maken. Daarom zult u eerst moeten weten in welke verhouding u stond tot Mij en welke verhouding er nu bestaat tussen u en Mij. Want Ik wil dat u weer vertrouwen in Mij krijgt en contact met Mij zoekt, dat u Mij erkent als uw Vader en Mij uw liefde betuigt.

En daarom openbaar Ik me steeds weer aan u mensen en doe Ik u dit weten toekomen over de oorspronkelijke verhouding van mijn schepsel tot Mij. Want het is het meest natuurlijke wat er bestaat, dat de Vader tegen Zijn kind spreekt. En u hoeft Mij alleen gewillig aan te horen. U hoeft alleen uw gedachten op Mij te richten en Mij uw wil te schenken, omdat u geen andere dan mijn wil zou willen bezitten, want dan plaatst u uw wil onder de mijne en dan is de oorspronkelijke verhouding hersteld, waarin u onmetelijk gelukkig was.

Verlang er steeds alleen naar door Mij te worden aangesproken en waarlijk, u zult u als mijn kinderen voelen en Mij in kinderlijke liefde en vast vertrouwen tegemoet treden. En spoedig zult u in u een licht van liefde ontsteken, dat u zal verlichten. Elke onwetendheid zal van u worden weggenomen en u zult weten waarom en met welk doel u over de aarde gaat. En hieraan indachtig zult u nu uw levenswandel leiden in liefde, omdat u door mijn goddelijk licht van liefde in u wordt aangespoord in liefde werkzaam te zijn en u dan ook de zin van uw aardse bestaan nakomt en het laatste doel bereikt, dat u zich geheel met Mij aaneensluit en u weer mijn woord in u zult kunnen vernemen, zoals het was in het allereerste begin.

Amen