Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8239
13 augustus 1962

Gods liefdeslicht is inzicht en kennis

Waar Ik maar het licht van boven heen kan leiden, daar zal de duisternis worden verjaagd die mijn tegenstander over de aarde heeft gespreid. De mensen die mijn liefdeslicht in zich binnen laten stromen, die dus mijn woord lezen dat u van boven wordt toegestuurd en het in hun hart overwegen, zullen wetend worden. Bij hen zal de sluier die voor hun ogen hing worden opgelicht. Het zal licht in hen worden en ze zullen het helderste inzicht verkrijgen in zaken die tevoren voor hen verborgen of onbegrijpelijk waren. Want mijn liefdeslicht heeft een sterke uitwerking, als het maar geen weerstand wordt geboden.

U mensen zou geen duisternis van geest meer hoeven te vrezen, wanneer u Mij maar wilde aanhoren en mijn woorden in uw hart zou laten doordringen. Maar meestal bent u onverschillig. En toch wordt u iets kostelijks aangeboden wanneer u mijn woord door middel van mijn boden in ontvangst mag nemen. En voelt u zich door Mij aangesproken, dan heeft mijn woord zijn weg in u gevonden. Het hart raakte bewogen door mijn aanspreken en u ontwaakt uit een schemertoestand, die zolang uw lot is als u geen geestelijke kennis bezit.

Maar wordt u deze in de vorm van mijn woord aangeboden, dan zal ze u ook gelukkig maken zodra u van goede wil bent. Dat wil zeggen: zodra u de wil van uw God en Vader wilt vervullen Die u in het leven riep. Zolang u onwetend bent leeft u alleen uw aardse leven. Maar wordt u kennis overgebracht die overeenstemt met de waarheid, dan begint u op deze aarde een geestelijk leven te leiden. En dan wordt het licht in u. U vraagt en krijgt antwoord, want Ik zelf grijp in uw denken in wanneer Ik zie dat u naar licht verlangt. En nu pas zal het leven u voorkomen als de moeite waard, hoewel u zich losmaakt van het verlangen naar de materie. Maar u hebt een hoger doel onderkend en u zult dit nastreven en het doel trachten te bereiken.

Mijn wil is alleen dat u uit de duisternis tevoorschijn komt, dat u naar het licht verlangt en het dankbaar van Mij aanvaardt wanneer Ik in uw hart een licht ontsteek, wanneer Ik u een weten doe toekomen dat voor u licht betekent. Want u betreedt geheel onwetend de aarde en het leven is en blijft voor u een nutteloze zaak zolang u niet in uzelf een licht ontsteekt waardoor u nu alles helder en duidelijk inziet en nu dus ook een bewust aards bestaan zult kunnen leiden. Bewust van uw oorsprong, van uw taak op aarde en van het doel dat bestaat in de vereniging met Mij. En dit weten zult u te allen tijde van Mij in ontvangst kunnen nemen wanneer u mijn woord van boven aanhoort en naleeft, wanneer u niet alleen toehoorders van mijn woord bent, maar het in praktijk brengt.

Dan zullen alle schaduwen verdwijnen. Elke samenhang is u volkomen duidelijk en u verkrijgt ook kennis van mijn wezen. U voelt dat Ik zelf de Liefde ben en u schenkt Mij nu ook uw liefde. U zult dan niet meer in de nacht van de dood kunnen blijven steken. U verlangt zelf vurig naar licht en Ik zal het ook helder in u laten stralen. Want Ik heb u lief en Ik wil niet dat u in de duisternis verblijft. Ik ben zelf het Licht van eeuwigheid dat zich naar u over buigt, dat uw hart binnen straalt en alleen door u bereidwillig in ontvangst moet worden genomen om u dan ook onuitsprekelijk gelukkig te maken.

Amen