Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8233
4 augustus 1962

Het bewust op God richten van de wil

Ik geef u wat u nodig hebt voor uw pelgrimstocht op deze aarde opdat u deze succesvol kunt afleggen en uw ziel rijp kan worden. Want alleen Ik weet hoe ze is geaard en wat bevorderlijk is voor haar voltooiing. Toch kan niet aan uw vrije wil worden voorbijgegaan en deze moet dus mijn genade aannemen en benutten.

Dat u mensen een vrije wil bezit wordt zeer vaak betwijfeld, omdat de mens zelf niet in staat is zich zijn aards bestaan naar zijn eigen wil vorm te geven en hij daarom de vrijheid van de wil ontkent. En steeds weer moet het u duidelijk worden gemaakt dat uw wil niet gedwongen wordt beïnvloed, ook al is de mogelijkheid tot verwezenlijking niet aanwezig. Maar het willen en denken zult u altijd zelf bepalen en het diepste willen en denken kan u door niemand worden voorgeschreven. En voor dit willen en denken zult u zich moeten verantwoorden. En is dit willen nu serieus op Mij gericht en op het bereiken van de rijpheid van uw ziel, dan kunt u er ook zeker van zijn dat u het zult bereiken. En u zult dan ook mijn genadegaven aannemen en juist benutten en uw voltooiing zal verzekerd zijn.

Hoe uw aardse leven zich ontwikkelt bepaalt wel mijn wil. Want Ik zie in vanuit welke levensomstandigheid voor u het grootste succes zal voortkomen. En steeds zal Ik passend bij de richting van uw wil ingrijpen in uw aards bestaan, vanuit het weten dat u hulp moet worden gebracht wanneer u geneigd bent verkeerde wegen te gaan. Maar er bestaat een heel zeker middel waardoor u beslist opwaarts zult gaan: wanneer u uw wil geheel onderwerpt aan die van Mij, wanneer u dus Mij zelf erkent als de Macht die u liet ontstaan en bereid bent u geheel aan deze Macht te onderwerpen. Wanneer u de eigen vrije wil helemaal aan Mij offert en dan dus niet anders meer zult kunnen denken en willen dan zoals het mijn wil is. En dan zal uw levenslot zich ook in rustiger banen bewegen. Maar u zult dan ook mijn genadegaven aannemen en weten dat ze u alleen tot zegen strekken. U zult willen dat Ik u spijzig en laaf met het brood des hemels, met het water des levens. Want u zult verlangen naar juiste spijs en drank, omdat u zich nog ziek en zwak zult voelen zolang u het juiste voedsel voor uw ziel niet van Mij in ontvangst neemt.

En verzet uw wil zich hier nu niet meer tegen, dan laat u zich weer door Mij bestralen zoals eens. En dan ontbrandt er in u een licht. Uw inzicht neemt toe, uw geestelijke armoede verdwijnt. U verzamelt geestelijke goederen en uw ziel wordt sterk en gezond omdat de juiste Arts u het juiste medicijn geeft en u dus geheel rijp zult moeten worden en u het doel van uw bestaan op aarde zult vervullen. U ontvangt mijn woord en zult mijn woord nu ook naleven en niet alleen toehoorders blijven. U zult uw best doen om een leven in liefde te leiden volgens mijn wil. Want mijn woord verkondigt u mijn wil en zodra u zich geheel aan Mij overgeeft gaat u ook helemaal op in mijn wil. U zult u weer voegen naar mijn wet van ordening. U maakt u het principe van de liefde eigen en u voltrekt nu de verandering van wezen. U zult worden wat u was vanaf het allereerste begin en zult in vrije wil naar Mij terugkeren als mijn kinderen. Aldus heeft uw aards bestaan alleen als doel dat u Mij uw wil schenkt, dat u zich innerlijk uitspreekt voor Mij, dat u afstand zult nemen van mijn tegenstander die eveneens gedurende het aards bestaan uw wil voor zich wil winnen. Maar het hangt alleen van u af voor wie u beslist. Hij kan u niet dwingen en Ik zal u niet dwingen. U zult zelf de heer moeten kiezen die u zult willen toebehoren. Ik kan alleen steeds maar weer trachten u door levensomstandigheden of slagen van het lot te beïnvloeden om de weg te nemen naar Degene van Wie u eens bent weggegaan en Ik help u waarlijk steeds weer juist te leren denken. Ik stuur mijn lichtboden naar u toe die eveneens proberen op uw wil in te werken zonder deze echter te dwingen. Alleen de vrijwillige terugkeer naar Mij levert u een eeuwig leven in de eeuwigheid op en het doel van uw aards bestaan is alleen het aan Mij schenken van uw wil.

En daarom zal Ik Me ook steeds weer aan u mensen openbaren op de meest verschillende manieren. Want zodra u een God en Schepper boven u zult erkennen Die u in het leven riep, zult u ook uw innerlijke weerstand opgeven die u eindeloos lange tijd van Mij gescheiden hield. Want dan kan Ik u al bestralen met de kracht van mijn liefde, opdat u Mij nu ook als Vader zult erkennen en als kinderen naar Mij toe zult komen omdat u innerlijk ertoe wordt aangespoord de aaneensluiting met Mij te vinden om nu ook eeuwig bij Mij te blijven, om nu te leven in gelukzaligheid.

Amen