Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8231
2 augustus 1962

De voorloper van Christus - Geloofsstrijd

De mijnen zullen de roepende in de woestijn herkennen die mijn verschijnen zal aankondigen zoals Ik het voorspeld heb, want zijn "licht" zal helder stralen en zijn spreken zal geweldig zijn. Hij zal niet bang zijn in zijn redevoeringen de machtigen aan te vallen, want hij is door Mij naar de aarde gezonden om zijn laatste missie te vervullen. Om het einde van deze aarde te prediken en mijn komst te verkondigen op de dag van het gericht.

Die Mij toebehoren zullen door de kracht van zijn taal geweldig onder de indruk zijn en zij beseffen, dat het niet lang meer zal duren tot Ik zelf zal komen en hen redden uit hun nood. Van tevoren echter zult u mensen u ook altijd weer in valse veronderstellingen verliezen en hem in vele mensen menen te herkennen, Ik echter zeg u; dat u niet zult behoeven te vragen maar zult weten dat hij het is die Ik zelf vooruit zend. Want als hij optreedt is ook mijn tegenstander al aan 't werk op zo'n wijze, dat hij zich belichamen zal in een machthebber die zal optreden tegen ieder geestelijk streven en tegen het geloof. Hij zal nu ook door zijn handlangers de mijnen erg verdrukken opdat zij van Mij afvallen en zich naar hem zullen toekeren.

U kunt dan nagaan wanneer de geloofsstrijd zal beginnen en buitengewoon veel troost ontvangen door mijn voorloper, omdat u dan ook weet dat het einde niet ver meer af is. Want zijn missie op aarde is niet van lange duur, en ook de antichrist zal makkelijk te herkennen zijn - want hem zal ook geen lange levensduur beschoren zijn. De voorloper zal komen en uw geloof sterken. Hij zal met zo'n geweldige redevoering van Mij getuigen en mijn komst aankondigen, dat de mijnen uit zijn woorden kracht zullen putten en ook volhouden tot aan het einde. Want Ik zelf zal hen bijstaan in hun noden die deze geloofsstrijd met zich mee zal brengen.

De roepende in de woestijn zal zich niet laten weerhouden en openlijk optreden tegen de mensen die de mijnen vijandelijk gezind zijn. Hij zal hun handelen als afschuwelijk brandmerken en altijd zal hij tegenover hun aanvallen mijn bescherming genieten, tot zijn uur gekomen is. Hij zal zijn missie weer met zijn dood bekopen, maar dat mag U niet doen schrikken als u van Mij bent. Het moet u alleen versterken omdat u in de waarheid bent en alles zo verwachten kunt, zoals Ik het u door mijn geest heb verkondigd.

Het tijdperk dat u mensen gesteld was om u van de vorm te bevrijden loopt ten einde. Maar tot de laatste dag help Ik u om tot een juist geloof in Mij te komen, en ook de voorloper is u gestuurd om uw geloof te sterken. Wie hem wil herkennen zal hem ook herkennen. Wie echter zijn woord afwijst is openlijk een aanhanger van mijn tegenstander en wijst ook Mij zelf af. Maar het licht uit den hoge dat helder straalt is niet over het hoofd te zien en zijn woord is niet te negeren. Zijn levenswandel en arbeid op aarde in de laatste tijd is zo duidelijk herkenbaar als goddelijk werk, dat ieder mens hem herkennen kan en niet behoeft te vragen of hij het is.

Mijn tegenstander zal opnieuw op dezelfde manier willen werken doordat hij verwarring probeert te stichten en zijn aanhangers influistert, dat de voorloper daar en daar te zien is. Daarom is een nauwe verbinding met Mij nodig om juist te onderscheiden en naar waarheid te denken. En daarom vertel Ik u steeds weer dat hij pas dan zal verschijnen als ook mijn tegenstander zich de juiste uiterlijke vorm gereed heeft gemaakt, waarin hij dan werkt tot ontzetting van de gelovigen. Hij beschikt over grote macht en gebruikt die tot een rigoureuze geloofsstrijd. Maar dan treedt ook hij op die Ik zelf zend en hij zal de antichrist openlijk aanvallen en hem niet vrezen. En daaraan kunt u hem herkennen, want ook hij beschikt over grote kracht die hij echter in mijn naam gebruikt. Hij zal ook zieken genezen en wonderen doen en daarom des te heftiger bestreden worden door de machthebbers die hem naar het leven staan, en zij zullen ook bereiken dat hij een gewelddadig dood sterft.

Maar het "licht" dat hij verspreidt onder de mijnen zal hen ongewoon sterken. Zij zullen vol vertrouwen mijn komst verwachten en volharden tot aan het einde, want zij weten dat mijn woord vervuld wordt en alles zal gebeuren zoals Ik het liet verkondigen in woord en geschrift.

Amen