Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8191
8 en 9 juni 1962

Terugweg uit de diepte omhoog

Oh, geloof het, dat u de weg omhoog weer net zo zult moeten afleggen als u hem zelf in vrije wil naar de diepte bent gegaan. Dat u geen stadium van uw positieve ontwikkeling zult mogen overslaan, maar bewust de ommekeer terug naar uw oerwezen zult moeten voltrekken, wat ook vereist dat u fase voor fase Mij weer zult moeten naderen, zoals u zich eens fase voor fase van Mij verwijderde. Als mens ontbreekt u de beoordeling van het onrecht dat u beging toen u zich van Mij scheidde, toen u in opstand kwam tegen mijn liefde en dus elk licht en elke kracht afwees vanuit het gevoel van innerlijke opstand tegen Mij. Maar precies zo zult u vrijwillig weer vurig moeten verlangen naar mijn liefde en u openen en het Mij dus mogelijk maken, de liefde weer bij u naar binnen te laten stralen, die u eens afwees in zondige afweer van Mijzelf. En deze teruggang duurt eindeloos lange tijd, want hij gebeurt wetmatig. Hij moet en zal zo plaatsvinden, zoals uw verwijdering van Mij zich heeft afgespeeld.

Als mens is u niet begrijpelijk te maken op welke manier uw afval van Mij plaatsvond, maar het moet u volstaan dat hij eeuwige tijden vergde en evenzo ook weer eeuwigheden vereist tot u de weg naar het hart van de Vader hebt teruggevonden en voor eeuwig de mijne bent geworden. Want bent u eenmaal naar Mij teruggekeerd, dan zult u niet meer vallen en een herhaalde gang over de aarde hebben te vrezen, tenzij de liefde u naar uw ongelukkige broeders drijft die u zult willen helpen voordat ze in hun opwaartse worsteling falen. Maar dit gebeurt dan weer in volledig vrije wil, maar niet meer zich tegen Mij verzettend, integendeel, geheel in overeenstemming met mijn wil. En dan zal de afdaling naar de diepte ook zegen brengen aan het wezen zelf, evenals aan de mensen die op Mij aansturen maar nog erg moeten worstelen en zwak zijn om opwaarts te gaan.

Maar dat u mensen zich op deze weg van de terugkeer in het vaderhuis bevindt, dat is een waarheidsgetrouwe leer, die Ik u geef opdat u zich van de verantwoording van uw gang over de aarde bewust zult worden en blijven, want uw hele leven moet vanuit dit gezichtspunt worden beschouwd. En gelooft u daarin, dan zult u ook een leven leiden naar mijn wil, die u steeds zult vernemen omdat Ik zelf u mijn wil bekend maak door rechtstreeks toespreken, maar ook u een stille maner in het hart heb gelegd, die u juist zal wijzen en u dan, wanneer u deze maner gehoor schenkt, met alle zekerheid vooruit zult gaan en u Mij steeds meer nadert, omdat u dan ook mijn geboden van de liefde zult vervullen, die u als hoofdkenmerk van mijn wil zult leren inzien. Want Ik zal er steeds maar op wijzen, een leven in onbaatzuchtige liefde te leiden, dan zal uw ontwikkeling onherroepelijk vooruitgaan.

Stap voor stap zult u de weg omhoog moeten afleggen, zoals u hem ook naar de diepte bent gegaan. Want u zult u weer moeten verbinden met Mij, van Wie u zich eens door middel van de wil losmaakte. En het is u ook mogelijk met mijn ondersteuning, maar nooit zult u dit werk tot stand brengen zonder mijn hulp, uit eigen kracht, omdat dan mijn tegenstander alle macht en list zal gebruiken om u weer naar beneden te trekken, omdat hij zijn aanhang niet wil verliezen waarin hij zijn macht ziet. Maar u allen bent ook mijn deel. U bent, hoewel door zijn wil, dan toch uit mijn kracht voortgekomen. En deze kracht moet onherroepelijk weer naar de krachtbron terugstromen volgens wet van eeuwigheid.

En daarom zal Ik ook alles doen om u mensen gedurende uw tijd van leven op aarde, waarin u zelf vrij zult moeten kiezen voor Mij of voor hem, opheldering te schenken, hoe het met uw gang over de aarde gesteld is en langs welke weg u naar Mij terug zult komen. Ik zal u zelf behulpzaam zijn, opdat uw gang uit de diepte omhoog niet zonder resultaat zal zijn en u eens uw doel zult bereiken, dat u terug zult keren naar de Krachtbron van eeuwigheid, dat u op Mij zelf zult aansturen en Mij vrijwillig uw liefde zult schenken, dat u met Mij een innig contact tot stand zult brengen dat het zeker zal bewerkstelligen dat u vol van kracht uw weg over de aarde zult gaan en deze gegarandeerd opwaarts voert en dat u gedurende het leven op aarde de juiste beslissing zult nemen, dat u de laatste wilsproef op deze aarde goed doorstaat, dat u in het hart Mij zult kiezen als uw Heer en Mij nu ook van ganser harte en blijmoedig zult dienen, omdat u hebt ingezien dat u Mij toebehoort en eeuwig ook met Mij verbonden zult zijn en zult moeten blijven, als u gelukzalig wilt zijn.

Amen