Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8175
11 en 12 mei 1962

De waarheid van de profetieën over het einde

Wanneer Ik u steeds weer het weten doe toekomen over datgene wat voor u ligt, wanneer Ik u voortdurend wijs op de tijd van rampspoed, wanneer Ik u een groot Oordeel voorspel, dat korte tijd erna op het einde van deze aarde zal volgen, dan zult u de aankondigingen van Mij als waarheid kunnen aannemen. Want Ik herhaal slechts wat steeds al voorspeld werd over het einde van deze aarde. En Ik laat nu alleen maar weten, dat al deze gebeurtenissen aanstaande zijn, dat de tijd is gekomen, waarin al mijn profetieën worden vervuld, tot leedwezen van al diegenen, die niet geloven. U mag niet zonder waarschuwing de toekomst tegemoet gaan en u moet weten, dat de "toekomst", waarin u het einde plaatst, spoedig tot "tegenwoordige tijd" is geworden.

En u moet erop rekenen dat u wordt verrast, dat er u geen lange tijd meer rest en Ik u daarom steeds weer deze aankondigingen doe toekomen, omdat Ik niet wil dat u onvoorbereid al het komende zult meemaken, omdat Ik u niet in onwetendheid wil laten in welke tijd u leeft. Ik weet dat al mijn aankondigingen, gedaan door zieners en profeten, weinig geloof zullen vinden. Ik weet, dat de mensen alle boden zullen uitlachen, dat ze dezen beschuldigen van een vals profetendom. Maar er zal geen lange tijd meer voorbijgaan en ze zullen zich van de waarheid van datgene kunnen overtuigen, wat mijn profeten in mijn opdracht de mensen verkondigen.

Nooit werd het geloofd, wanneer grote veranderingen plaatsvonden op deze aarde, wanneer een verlossingsperiode ten einde liep en een nieuwe weer begon. En er waren dan steeds maar weinigen, die mijn boden geloof schonken en die daarom ook gered werden. Maar ook het weten van het lang geleden alles omverwerpende gebeuren is voor de mensen verborgen. De tijden zijn eindeloos lang tot er weer een dergelijke verandering van de aarde plaatsvindt. En daarom hebben de mensen ook geen bewijzen en houden ze ook nu een einde van de oude gedaante van deze aarde voor uitgesloten.

En toch staat u mensen er kort voor, want Ik weet wanneer een omvorming nodig is. Ik weet wanneer de mensen op het geestelijk lage niveau zijn aanbeland, dat zoiets vereist. Maar Ik kan niets anders doen dan u daarover bericht te doen toekomen, dat u nu zult kunnen aannemen of ook afwijzen, omdat u tot aan het einde in volledige wilsvrijheid zult moeten leven en een bepaald weten u ook niet tot heil zou strekken.

Maar u zou erover moeten nadenken, dat Ik u niet zonder reden deze aankondigingen doe toekomen. En u zou er steeds aan moeten denken, dat uw God en Schepper een God van liefde is en dat alles wat gebeurt ook op deze liefde van Mij is gegrond. Daarom stuur Ik ook door mijn openbaringen een weten naar u toe, dat u het begrip voor mijn heilsplan zou moeten ontsluiten en u zou dan ook geloven, dat de tijd is vervuld, dat eenmaal weer de ordening moet worden hersteld, waarin alle mensen moeten binnen gaan om geestelijk rijp te worden en dat ook voor het nog in de vaste materie gekluisterde geestelijke de mogelijkheid moet worden geschapen zich positief te ontwikkelen. Want al het geestelijke moet eens tot voltooiing komen. En Ik alleen weet hoe dat mogelijk is en wanneer de juiste tijd daarvoor is gekomen, dat alles weer nieuw geordend zal worden. En Ik houd de tijd aan zoals die in mijn heilsplan van eeuwigheid is vastgelegd.

Amen