Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8136
26 maart 1962

Aansporing om weerstand te bieden in de eindtijd

U zult er zeker van kunnen zijn, dat Ik bij u aanwezig ben, zodra u mijn stem verneemt. U kunt geloven dat mijn geest in u werkt zodra u zich innig met Mij verbindt en begeert Mij te horen. Maar de voorwaarden moeten vervuld zijn, dat u zich tot een opnamevat voor het stromen van mijn geest vormt, dat u uw harten gereed hebt gemaakt voor mijn tegenwoordigheid. En dit kan alleen de liefde tot stand brengen, die dan ook het levende geloof voortbrengt aan mijn werkzaam zijn in u, daar u anders niet binnen in u zou luisteren naar mijn stem.

Maar hoort u mijn aanspreken, dan moet ook de deemoed uw hart vervullen, want alleen de deemoedige schenk Ik mijn genade, en mijn aanspreking is een genadegeschenk van ongelofelijke betekenis. Maar dan zult u er ook overtuigd van kunnen zijn, dat u in de waarheid wandelt, want wat Ik u nu zeg in een rechtstreeks aanspreken is waarheid, omdat het van de Gever van de waarheid, van de eeuwige Waarheid zelf uitgaat. En zo, beschouw u steeds als mijn dienaren, die steeds alleen maar zullen willen, denken en handelen, zoals het met mijn wil overeenstemt. Want u zult geen opnamevat van mijn goddelijke geest zijn, wanneer u zich niet in vrije wil Mij uw diensten zou hebben aangeboden en dus Mij welbewust uw wil schenkt, die zich dus op Mij richtte en u bijgevolg de wilsproef op aarde hebt afgelegd en u zich op de terugweg bevindt en al kort voor uw doel bent aangekomen. Hoe anders moet Ik u nu dan uw missie bevestigen, waarvan u de vervulling Mij vrijwillig hebt aangeboden?

Ik kon u voor deze missie uitkiezen, omdat alle voorwaarden aanwezig waren en Ik wil dat u ook uw missie ten einde brengt en u op geen enkele wijze laat weerhouden, want ze is voornaam en niet willekeurig zocht Ik me knechten uit met een sterke wil, die standhouden tegen al het aanstormen van de kant van mijn tegenstander. Hij schrikt waarlijk voor geen middel terug, wanneer hij hoopt daardoor het licht te kunnen doven dat van boven helder naar de aarde straalt.

Word daarom niet wankelmoedig in het geloof om voor Mij goede dienaren te zijn, houd u integendeel alleen vast aan Mij en de verleider zal wijken, wanneer hij ziet dat zijn plannen en voornemens tevergeefs zijn. Maar Ik laat ook hem de volste vrijheid, want het is de laatste tijd. Spoedig zullen zijn activiteiten een einde vinden en tot zolang zal Ik u ook weten te beschermen die Mij bewust wilt dienen, als u maar van Mij bent en blijft. En gebruik alle kracht om in mijn wijngaard te arbeiden.

Laat u niet bang maken, geloof en vertrouw veeleer op Mij, die u waarlijk zal beschermen en u niet prijsgeeft aan de dwaling, omdat u ernstig naar waarheid verlangt. Houd uw hart steeds geopend voor de stroom van mijn liefde en ontvang onafgebroken het brood des hemels, het levende water. Laat u door Mij spijzen en laven en u zult toenemen in kracht en Mij met vreugde dienen. Maar luister niet naar wat mensen u zeggen, wanneer het niet overeenkomt met mijn woorden. Weliswaar laat Ik ieder de vrijheid, want de wil van de mens dwing Ik niet, maar een ieder moet zich zelf ernstig afvragen in welke betrekking hij tot Mij staat om ook juist te denken en te handelen voor mijn ogen.

En deze juiste verhouding moet u steeds tot stand brengen en u zult er dan ook zeker van kunnen zijn, dat u onder mijn bescherming staat en mijn tegenstander niet hoeft te vrezen. Maar hij zal u in het nauw brengen tot aan het einde, omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft.

En dit moet voor u ook de verklaring zijn voor de eigenaardige gebeurtenissen die nog zullen plaatsvinden, maar die u steeds zult kunnen afweren met mijn hulp en mijn kracht, want Ik verlaat hen niet die van Mij willen zijn en blijven. Ik geef hun de kracht om te weerstaan - Ik verleen hun steeds mijn bescherming zodat ze hun taak op aarde kunnen vervullen in mijn wil.

Amen