Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8077
11 januari 1962

Gods geest spreekt zichzelf niet tegen

U kunt rustig mijn woord als zuivere waarheid uitdragen, want Ik zal uw gedachten zo leiden dat u steeds inziet waar mijn tegenstander zich op de voorgrond plaats en het denken van de mensen verwarren wil. Ik gaf u toch de zuivere waarheid opdat zij ingang vindt onder de mensen. En wie Ik deze waarheid in 'n directe vorm kan doen toekomen, die is ook geschikt een leerambt uit te oefenen en hij zal altijd iedere tegenwerping die hem van de kant van zijn medemensen wordt gemaakt, kunnen weerleggen.

Ik wil dat de waarheid doorbreekt, dat het licht wordt, dat de duisternis verjaagd wordt, dat wil zeggen: dat de mensen juist leren denken. Daar dit echter de vrije wil van de mensen vereist, zal het niet gemakkelijk zijn tegen de dwaling in te gaan. Doch de mens zelf is er verantwoordelijk voor of hij in de waarheid wandelt of in dwaling voortgaat, want van mijn kant wordt hem waarlijk veel licht gezonden, dat hij maar behoeft aan te nemen als de ontwikkeling van zijn ziel hem ernst is.

En daarom moet u ook de toelichting gegeven worden dat u nooit behoeft te vrezen dat mijn geest zich tegenspreekt. Door al degenen die voor Mij werken zal Ik altijd dezelfde waarheid naar de aarde sturen, alles wat mijn openbaringen tegenspreekt komt van mijn tegenstander. Maar of het mijn geest is die zich openbaart, dat kan ieder die het ernstig te doen is om de waarheid wel gemakkelijk inzien. Want Ik geef hem ook het onderscheidingsvermogen en dan zal hij zich door Mij zelf ook aangesproken voelen. Maar hij moet mijn woord met het hart aannemen, niet alleen met het verstand.

Wie een onderzoek instelt, maar vooringenomen is, kan niet meer juist oordelen, want dan heeft zijn verstand de overhand en dat overstemt dan de gevoelens van zijn hart. Ik echter kan alleen door het hart tot u mensen spreken. Daarom: open uw hart als Ik tot u moet spreken, of het nu rechtstreeks is of door wat door mijn dienaren is overgebracht.

Verlang dus dat u door Mij wordt aangesproken en waarlijk, uw denken wordt verlicht. U zult dan begrijpen wat u tevoren onbegrijpelijk was - u zult dan ook in staat zijn een helder oordeel te vellen en u zult gelukkig zijn de stem van uw Vader te vernemen, die tot al Zijn kinderen wil spreken, tot allen die alleen maar wensen Mij te horen.

Amen