Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8072
5 januari 1962

Het dichtbijzijnd einde vereist vergrote arbeid in de wijngaard

Naar ieder van u gaat de oproep uit te denken aan de ernst van de tijd.

Niemand van u moet het licht opvatten, niemand moet geloven nog veel tijd te hebben, ieder van u die dit doen wil, moet nog vlijtig arbeiden in mijn wijngaard, want de arbeid van ieder is nodig wil hij nog als gevolg de redding van een ziel hebben, wanneer hij in liefdevolle wil om te helpen wordt gedaan. Ik zie de vele ongelukkige zielen die nog op de grootste afstand van Mij verblijven, omdat ze zonder geloof voortgaan en hun aardse leven alleen aards benutten.

En waar Ik nog een mogelijkheid zie hen door mijn aanspreken te winnen, daar leid Ik u heen, dat wil zeggen: Ik leid uw gedachten en uw activiteiten zo, dat zij in het bezit van mijn genadegave komen, in bezit van mijn woord dat u uit den hogen toestroomt. Geloof het, u zult nog veel kunnen bijdragen aan de verlossing van dwalende zielen, maar u zult u niet mogen laten ontmoedigen, u zult onophoudelijk bezig moeten zijn, en van Mij uit zal u waarlijk de kracht toekomen dat u in mijn wil werkzaam zult kunnen zijn. En ook van datgene zult u nota moeten nemen dat u 'n werelds vergrote wil om te leven en verhoogde genotzucht zult kunnen vaststellen, hoe dichterbij het einde is.

Want aan een einde geloven de mensen niet en daarom zijn ze helemaal ongeremd in hun wensen en begeerten. En het zal zijn zoals ten tijde van de zondvloed: ze aten en dronken, ze trouwden en lieten zich huwen, ze zullen leven in bruisende levenslust en voor de zonde worden de deuren wijd opengezet. Want mijn tegenstander bezit de overmacht en hij benut die waarlijk ten volle.

En deze tijd gaat u tegemoet en ieder is in gevaar die niet aan Mij denkt en mijn bescherming en hulp voor zich afbidt. Maar wie in Mij gelooft, zal zich ook tot Mij wenden en hij zal niet verloren gaan.

En wie Mij wil dienen, zal ook mijn bijzondere genade mogen ondervinden, maar hij moet ook acht slaan op mijn instructies, die steeds alleen daaruit zullen bestaan, verlossend werkzaam te zijn. En dit zult u steeds maar door kunnen doen, wanneer u de mensen om u, wijst op het komende, wanneer u hen aanmaant en waarschuwt, wanneer u hun mijn woord overbrengt waar het u maar mogelijk is. Elke zodanige bezigheid zal gezegend zijn, ofschoon het resultaat niet onmiddellijk te zien is.

Zo, laat u niet ontmoedigen wanneer tegenwerking van allerlei aard zich voordoet, geef de wil niet op voor Mij een behulpzame medewerker te zijn, denk aan de grote geestelijke nood en verricht verlossingswerk door mijn evangelie uit te dragen, door het verbreiden van mijn woord, dat een uitwerking van grote kracht heeft en zielen kan treffen die nog niet helemaal verhard zijn en mijn tegenstander toebehoren. En u zult ook zeer spoedig de waarheid van mijn woord onderkennen, want u gaat met reuzenschreden het einde tegemoet.

Want de tijd is vervuld en het zal gebeuren zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

Amen