Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8048
25 november 1961

De genade van het aangesproken worden door God

Ik kan u mensen wel mijn woord doen toekomen, maar Ik kan u niet dwingen het aan te nemen, want uw wil is vrij. Maar denk er steeds aan dat ook mijn tegenstander u niet kan dwingen u afkerig van Mij en mijn woord op te stellen. U beslist zelf dus en daarom zult u zich er ook eens voor moeten verantwoorden wanneer u geen acht slaat op mijn gaven van genade, wanneer u onberoerd daar aan voorbij gaat en dus uw aardse leven onbenut is, wat uw ziel niet het minste resultaat heeft opgeleverd. Het is de grote genade die u in de eindtijd nog wordt geschonken, dat u Mij zelf zult kunnen horen, dat u rechtstreeks van Mij kracht zult kunnen ontvangen, die in de vorm van mijn woord tot u komt.

En u zou deze genade moeten benutten. U zou naar Mij moeten luisteren en dan uw hart laten spreken. En u zult zich ook waarlijk van de kracht bewust worden, die naar u toestroomt uit mijn liefde. Juist u mensen die nog geen verbinding hebt met Mij, zou u voor mijn aanspreken niet moeten afsluiten. U zou zonder vooroordeel mijn woord in u moeten overdenken. En u zult zich aangesproken voelen als door een goede Vriend. U zult weldadig getroffen zijn, wanneer u geen openlijke weerstand aan mijn woord biedt.

En Ik wil ook tot u spreken als een goede Vriend, als een Vader, die altijd alleen het beste wil en Zijn kinderen graag gelukkig wil maken. Ik wil alleen dat u de innerlijke weerstand tegen Mij opgeeft. Dan zal ook elk van mijn woorden u raken als een liefdevol aanspreken, dat u in uw hart zult overdenken en waartegen u niet in verzet zult kunnen komen. Hoor Mij nu gewillig aan en u zult het waarlijk niet berouwen. Want mijn aanspreken brengt kracht en licht op u over en uw ziel zal zich goed voelen als haar kracht en licht wordt bezorgd. Daarom zal Ik steeds weer proberen u mensen met mijn woord vertrouwd te maken, omdat alleen mijn aanspreken nog in staat is u te veranderen wanneer u de weg naar Mij nog niet bent ingeslagen.

Mijn woord kan voor u de lokroep van de goede Herder zijn, die Zijn schapen achterna gaat die zich hebben verspreid en verdwalen. Mijn lokroep kan hen nog bereiken, ook wanneer ze zich ver van hun Herder verwijderden. En ze kunnen er gevolg aan geven en in vrije wil terugkeren. Want Ik moet uw vrije wil achten en mag niet dwingend op u inwerken. Maar aanspreken kan Ik u te allen tijde, want altijd bepaalt u zelf of mijn aanspreken tot uw hart doordringt. Steeds bepaalt u zelf of u daarin de lokroep van uw Vader verneemt en u zich nu naar Hem toekeert, omdat u diens liefde gewaar wordt in elk woord dat tot u komt.

En wanneer u door mijn liefdestraal wordt getroffen, sluit dan uw hart niet. Open het en laat het licht in u binnenstralen en waarlijk, u zult Mij eeuwig dankbaar zijn dat mijn liefde u volgde, ook toen u zich nog van Mij afwendde. Want u zult nu tot leven komen. Mijn liefdekracht zal u uit de dood tot leven wekken en dit leven zult u niet meer verliezen. Want mijn woord zal nu altijd en eeuwig voor u klinken. En altijd en eeuwig zult u ernaar verlangen door Mij te worden aangesproken en altijd en eeuwig zal Ik u dit verlangen vervullen.

Amen