Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8042
18 november 1961

Gods grote liefde

Laat u door Mij bedenken, want mijn liefde voor u is overgroot en wil steeds maar geven en gelukkig maken. En Ik vraag verder niets van u dan een geopend hart, dat wil zeggen: uw wil om van Mij liefdegaven in ontvangst te nemen. Maar dan zult u rijkelijk bedacht worden, Ik zal u geestelijk en aards bedenken - alles wat u nodig hebt voor lichaam en ziel zal u toekomen, opdat u uw weg over de aarde met succes zult kunnen afleggen, geestelijk helemaal rijp te zijn geworden en de vereniging met Mij gevonden te hebben - wat zin en doel is van uw bestaan op aarde. Laat u door Mij bedenken, want in alle volheid wil Ik mijn genaden over u uitstorten, omdat u zwak en hulpbehoevend bent en u zonder mijn hulp niet ten hogen zult kunnen komen. Maar Ik wil dat u de top bereikt, Ik wil dat u weer wordt wat u was in het allereerste begin: volmaakte wezens, die onuitsprekelijk zalig zijn. U bent een deel van Mij en daarom moet u ook met Mij verbonden zijn.

Maar nog houdt u zich verre van Mij, tenzij u uw hart vrijwillig voor Mij opent en begeert dat Ik zelf bezit neem van u. Deze wil, dit verlangen moet in u levend worden en daar hebt u kracht en genade voor nodig, want u bent nog zwakke wezens en u bevindt u nog in de macht van mijn tegenstander, zolang u zich nog niet bewust bij Mij heeft aangesloten door uw wil. En daarom spant mijn liefde zich voortdurend in u zo tegemoet te treden, dat u zich door haar laat aanraken - of ook: Ik schenk u voortdurend liefdegaven opdat u zich naar de Gever zal wenden, want pas dan zijn deze liefdegaven voor u van waarde. Ik houd van u en Ik wil alleen dat u mijn liefde voelt, waartoe echter een openen van uw hart nodig is, een innerlijke bereidwilligheid, de straling van mijn liefde in ontvangst te nemen. En dit laat u Mij zien, wanneer u aan Mij denkt, wanneer u denkt aan een God en Schepper van wie u als eigen persoon bent uitgegaan. Dan is uw wil al op Mij gericht en Ik gebruik elke zodanige gelegenheid u dan liefdegaven te doen toekomen, in welke vorm dan ook.

Ik leer u mijn woord kennen, Ik wakker in u het verlangen aan naar de band met Diegene die u als uw Schepper erkent en Ik geef u door middel van gedachten opheldering, of doe u geschriften toekomen die overeenstemmen met de waarheid, of Ik breng u met mensen samen met wie u geestelijke gesprekken zult kunnen voeren. Ik bekommer me om ieder afzonderlijk en zou graag in diens hart liefde naar binnen willen stralen, opdat deze liefde beantwoord wordt en u nu bewust streeft naar de vereniging met Mij, die de eeuwige Liefde ben. Want Ik wil Mij voortdurend wegschenken, Ik wil u, mijn schepselen voortdurend gelukkig maken, omdat Ik ook voortdurend uw wederliefde wil verkrijgen, die de oorspronkelijke verhouding herstelt, die eeuwige gelukzaligheid betekent.

En u kunt er zeker van zijn dat mijn liefde u nooit opgeeft, dat ze u achtervolgt, ook wanneer u zich nog verre houdt van Mij. Ik zal nooit eerder rusten tot Ik ook uw liefde gewonnen heb, want beantwoorde liefde maakt pas gelukkig. Mijn liefde voor u houdt echter nooit op, omdat u uit mijn liefde bent voortgekomen. En daarom zal Ik ook nooit ophouden Mij aan u te schenken. Ik zal nooit ophouden u te ondersteunen naar Mij terug te keren. Ik zal voortdurend uw harten treffen, al sluit u zich ook nog zo af - eens zal de kracht van mijn liefde doorbreken, u zult u vrijwillig aan haar overgeven, u zult u in liefde met aandrang een weg banen naar Mij en aan de gelukzaligheid van het geven en ontvangen zal geen einde komen. Want mijn oersubstantie is liefde en ook u zult weer in uw oorspronkelijke staat terugkeren, omdat Ik u niet opgeef, omdat Ik u voortdurend met mijn liefde achtervolg tot u de mijne bent geworden en blijft voor eeuwig.

Amen